Sprawdź status ESTA
Wiadomości, informacje i pomoc dotyczące ESTA.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku wizowego ESTA – często zadawane pytania

What is the ESTA visa waiver?

Często zadawane pytania

Program bezwizowy


Czym jest Program Ruchu Bezwizowego (VWP)?

Program Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program, VWP) umożliwia obywatelom krajów uczestniczących w programie podróżowanie do Stanów Zjednoczonych jako osoby niebędące imigrantami w celach biznesowych, turystycznych, tranzytowych i medycznych. Podróżni przybywający do USA w ramach programu VWP mogą przebywać do 90 dni na wizytę i nie muszą uzyskiwać innych zezwoleń na podróż, takich jak wiza amerykańska. Obecnie w programie VWP uczestniczy 41 krajów.

Osoby podróżujące w ramach programu VWP zgadzają się zrzec się prawa do przeglądu lub odwołania. W związku z tym uzyskanie zatwierdzonego zezwolenia ESTA nie gwarantuje podróżnemu wjazdu do Stanów Zjednoczonych.

Powrót do początku strony

Zezwolenie na podróż


Co to jest zezwolenie na podróż ESTA?

ESTA to skrót od Electronic System for Travel Authorization (Elektroniczny System Autoryzacji Podróży). ESTA to internetowy system aplikacji opracowany przez rząd Stanów Zjednoczonych w celu wstępnej kontroli podróżnych przed wpuszczeniem ich na pokład samolotu lub statku zmierzającego do Stanów Zjednoczonych. Począwszy od 12 stycznia 2009 r., każda osoba wjeżdżająca do Stanów Zjednoczonych w ramach programu bezwizowego musi posiadać zatwierdzony system ESTA. Obcokrajowcy, którzy nie kwalifikują się do ESTA lub którym odmówiono ESTA, będą musieli ubiegać się o wizę amerykańską.

Aby złożyć wniosek ESTA, można skorzystać z tej strony internetowej. Do przesłania formularza wymagane są następujące informacje:

 • Dane paszportowe
 • Informacje kontaktowe, w tym adres domowy i numer(y) telefonu(ów)
 • Informacje dotyczące podróży, takie jak punkt kontaktowy w USA i adres zakwaterowania w USA
 • Informacje ozatrudnieniu (jeśli jesteś zatrudniony)
 • Informacje o karcie kredytowej lub debetowej do uiszczenia opłaty za wniosek.

Po wprowadzeniu wymaganych informacji wniosek o podróż do USA w ramach programu Visa Waiver jest przetwarzany przez system. Przetworzenie wniosku może potrwać do 72 godzin, jednak większość wniosków jest zatwierdzana w ciągu kilku minut lub kilku godzin. Jeśli Twoje zezwolenie zostanie zatwierdzone, zostaniesz wpuszczony na pokład samolotu lub przewoźnika morskiego do Stanów Zjednoczonych.

Powrót do początku strony

Kto może ubiegać się o przyjęcie w ramach programu bezwizowego?

O zezwolenie na wjazd w ramach programu bezwizowego (Visa Waiver Program) mogą ubiegać się następujące osoby

 • zamierzasz wjechać do Stanów Zjednoczonych na 90 dni lub krócej w celach biznesowych, turystycznych/przyjemnościowych lub tranzytowych
 • posiadasz zezwolenie na podróż za pośrednictwem elektronicznego systemu zezwoleń na podróż
 • przylatujesz za pośrednictwem przewoźnika lotniczego lub morskiego będącego sygnatariuszem Visa Waiver Program
 • Posiadasz bilet powrotny lub na dalszą podróż
 • Podróż nie może zakończyć się na sąsiednim terytorium lub przyległych wyspach, chyba że podróżny jest mieszkańcem jednego z tych obszarów.
 • Jesteś obywatelem lub obywatelką i posiadasz paszport jednego z krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego (patrz lista poniżej).

Powrót do początku strony

Kto musi ubiegać się o zezwolenie na podróż ESTA?

Wszyscy podróżni wjeżdżający do Stanów Zjednoczonych (drogą powietrzną lub morską) w ramach programu bezwizowego muszą posiadać ważne zezwolenie na podróż ESTA. Celem systemu ESTA jest umożliwienie Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych wstępnej kontroli wszystkich podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego przed opuszczeniem ich krajów. Podróżującym do USA zaleca się złożenie wniosku o zezwolenie na podróż co najmniej 72 godziny przed wylotem.

Każda osoba, która nie posiada wizy i planuje podróż do Stanów Zjednoczonych w ramach programu bezwizowego, musi posiadać wstępnie zatwierdzone zezwolenie na podróż, w tym niemowlęta i dzieci. Zezwolenie należy uzyskać przed podróżą i jest ono wymagane niezależnie od tego, czy podróż odbywa się drogą powietrzną czy morską. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w imieniu podróżnego przez osobę trzecią.

Pełne warunki ESTA są następujące:

 • ESTA jest ważna przez 24 miesiące od daty zatwierdzenia (lub do daty wygaśnięcia paszportu, jeśli paszport wygasa w ciągu najbliższych 24 miesięcy);
 • ESTA może być używana do wielokrotnego wjazdu;
 • Z zezwolenia ESTA można korzystać tylko w przypadku wizyt do 90 dni na pobyt od daty przybycia na terytorium Stanów Zjednoczonych;
 • Posiadacz zezwolenia ESTA jest uprawniony do uprawiania turystyki i niektórych działań biznesowych, takich jak badanie możliwości zatrudnienia, konsultowanie się z partnerami biznesowymi, podróżowanie na konwencję lub konferencję naukową, edukacyjną, zawodową lub biznesową; oraz
 • Posiadaczowi zezwolenia ESTA nie wolno podejmować żadnej pracy, studiów ani szkoleń.

Powrót do początku strony

Jak długo ważne jest moje zezwolenie ESTA?

Zezwolenia na podróż są ważne przez dwa lata od daty autoryzacji lub do momentu wygaśnięcia ważności paszportu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, chyba że zostaną cofnięte. Zezwolenie ESTA może jednak również zostać cofnięte lub nadpisane przez wnioskodawcę podczas ponownego składania nowego wniosku ESTA. Zezwolenie na podróż zostanie również automatycznie anulowane, gdy paszport wygaśnie przed upływem dwuletniego okresu, na jaki zostało wydane.

Powrót do początku strony

Czy zezwolenie ESTA gwarantuje wjazd do Stanów Zjednoczonych?

Zatwierdzone zezwolenie na podróż umożliwia jedynie podróż do Stanów Zjednoczonych, ale nie gwarantuje wjazdu. O wjeździe decyduje funkcjonariusz Służby Celnej i Ochrony Granic (CBP), który po przybyciu do Stanów Zjednoczonych sprawdza paszport i zadaje pytania dotyczące wizyty. Następnie funkcjonariusz ustali, czy dana osoba może wjechać na terytorium Stanów Zjednoczonych na podstawie dopuszczalności w ramach Programu Ruchu Bezwizowego i przepisów prawa Stanów Zjednoczonych.

Jeśli elektroniczne zezwolenie na podróż zostanie zatwierdzone, zatwierdzenie to stanowi, że kwalifikujesz się do podróży do Stanów Zjednoczonych w ramach programu bezwizowego, ale nie gwarantuje, że jesteś dopuszczony do Stanów Zjednoczonych. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych użytkownik zostanie poddany kontroli przez funkcjonariusza Służby Celnej i Ochrony Granic w porcie wjazdu, który może stwierdzić, że użytkownik jest niedopuszczalny w ramach Programu Ruchu Bezwizowego lub z jakiegokolwiek powodu zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych.

Powrót do początku strony

Czy ESTA jest jak wiza?

Nie, ESTA nie jest wizą. Nie spełnia ona wymogów prawnych lub regulacyjnych, aby służyć zamiast wizy Stanów Zjednoczonych, gdy wiza jest wymagana zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych. Osoby posiadające ważną wizę nadal będą mogły podróżować do Stanów Zjednoczonych na podstawie tej wizy w celu, w jakim została wydana. Ponadto osoby podróżujące na podstawie ważnych wiz amerykańskich nie muszą ubiegać się o zezwolenie ESTA.

Co więcej, ESTA nie będzie uznawana zamiast wizy nieimigracyjnej lub imigracyjnej. Jeśli posiadasz ważną wizę, możesz podróżować do USA na jej podstawie i nie ma potrzeby ubiegania się o dodatkowe zezwolenie na podróż.

Powrót do początku strony

Czy obywatele krajów uczestniczących w Programie Ruchu Bezwizowego muszą posiadać zezwolenie ESTA, jeśli podróżują przez Stany Zjednoczone tylko tranzytem w drodze do innego kraju?

Kwalifikujący się obywatele lub obywatelki krajów, które uczestniczą w Programie Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program), potrzebują albo ESTA, albo wizy, aby przejechać tranzytem przez Stany Zjednoczone. Jeśli podróżny planuje jedynie tranzyt przez Stany Zjednoczone w drodze do innego kraju, podczas wypełniania wniosku o zezwolenie na podróż powinien wybrać opcję, że jego wizyta ma na celu "tranzyt" w polu "Adres podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych" we wniosku.

Powrót do początku strony

Co powinien zrobić podróżny, jeśli nie otrzyma zezwolenia na podróż w systemie ESTA?

Jeśli wniosek ESTA zostanie odrzucony, a podróżny chce kontynuować podróż, będzie musiał ubiegać się o wizę nieimigracyjną, wypełniając formularz DS-160, a także wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej w ambasadzie lub konsulacie USA.

Powrót do początku strony

Kto może ubiegać się o wjazd do Stanów Zjednoczonych w ramach programu bezwizowego?

Każda osoba będąca obywatelem lub obywatelką jednego z krajów uczestniczących może ubiegać się o wjazd w ramach programu bezwizowego. Poniżej znajduje się lista wymagań kwalifikacyjnych:

 • Osoba wjeżdża do Stanów Zjednoczonych jako nieimigrant na okres nie dłuższy niż 90 dni w celach biznesowych lub rekreacyjnych.
 • Posiadanie ważnego paszportu VWP wydanego przez kraj uczestniczący w programie.
 • Posiadasz bilet powrotny lub bilet na dalszą podróż.
 • Uzyskałeś zatwierdzoną ESTA.
 • Planujesz powrót do domu, a Twoja podróż nie kończy się w pobliżu Stanów Zjednoczonych lub na sąsiednich wyspach. Jeśli jednak jesteś mieszkańcem jednego z tych obszarów, jest to dozwolone.
 • Nie stanowisz potencjalnego zagrożenia dla dobrobytu, zdrowia lub bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych lub któregokolwiek z ich obywateli.
 • Funkcjonariusz Służby Celnej i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych ma zaszczyt podjąć ostateczną decyzję o wjeździe, a Ty musisz udowodnić, że kwalifikujesz się i jesteś wolny, aby uzyskać pozwolenie na wjazd w ramach programu VWP.
 • Użytkownik zrzeka się wszelkich praw do przeglądu lub odwołania się od decyzji podjętej przez CBP w sprawie wjazdu do Stanów Zjednoczonych.
 • Zrzeczenie się praw można potwierdzić i potwierdzić po przyjeździe. Wymagane jest podanie danych osobowych i przedmiotów umożliwiających identyfikację, takich jak odciski palców i zdjęcia.
 • Kandydat spełnił wszystkie wymogi związane z poprzednimi wjazdami w ramach programu bezwizowego.

Powrót do początku strony

Jakie są wymagania dotyczące paszportu, aby podróżować w ramach Programu Ruchu Bezwizowego?

Paszport musi zawierać cyfrowy chip z cyfrowym zdjęciem posiadacza paszportu. Ten cyfrowy chip zawiera unikalne identyfikatory posiadacza paszportu. Dedykowany obszar do odczytu musi również znajdować się w sekcji danych osobowych. Jest on oznaczony dwoma wierszami tekstu z liczbami i szewronami (<<<) na dole strony.

Uwaga: Tylko pełnoprawni obywatele brytyjscy są uprawnieni do ubiegania się o ESTA. Podmiot brytyjski, obywatel brytyjskich terytoriów zależnych, brytyjski obywatel zamorski, obywatel brytyjski (zamorski) lub brytyjska osoba chroniona nie są uprawnieni do podróżowania do USA w ramach programu bezwizowego i będą wymagać wizy amerykańskiej.

Powrót do początku strony

Kiedy powinienem zdecydować się na wizę, aby podróżować do USA zamiast ESTA?

 • Jeśli pobyt w USA przekroczy 90 dni i nie spełnia wymogów wjazdu do USA w ramach programu ruchu bezwizowego, np. wizyta w celach rekreacyjnych lub biznesowych, która nie przekracza limitu 90 dni.
 • Jeśli przewoźnik lotniczy lub morski, z którego korzystasz w celu podróży do USA, nie jest powiązany z programem bezwizowym.
 • Jeśli masz silne przekonanie, że nie kwalifikujesz się do wjazdu do Stanów Zjednoczonych w ramach programu bezwizowego, co wynika bezpośrednio z § 212(a) ustawy o imigracji i obywatelstwie.

Powrót do początku strony

Czy istnieją konkretne wady korzystania z programu VWP?

Korzystając z programu bezwizowego, wnioskodawcy zrzekają się prawa do przeglądu i odwołania od każdej decyzji. Należy zwrócić uwagę na następujące warunki:

 • Nie masz prawa do odwołania się od decyzji o dopuszczalności, jeśli odmówiono Ci wjazdu do USA. Oznacza to, że możesz podróżować do USA i nadal nie uzyskać pozwolenia na wjazd, ale nie będziesz mieć prawa do zakwestionowania odmowy wjazdu.
 • Nie masz prawa do odwołania się od decyzji o wydaleniu ze Stanów Zjednoczonych, jeśli złamiesz warunki wjazdu. Nie dotyczy to osób, które wjechały do Stanów Zjednoczonych jako osoby ubiegające się o azyl w ramach programu bezwizowego.

Statusu nieimigranta nie można zmienić po uzyskaniu pozwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych w ramach programu bezwizowego.

Powrót do początku strony

Co zrobić, jeśli funkcjonariusz CBP nie zezwoli mi na wjazd do Stanów Zjednoczonych?

W przypadku odmowy wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych, konieczny będzie powrót do kraju pochodzenia lub kraju trzeciego. Zostaniesz deportowany za pośrednictwem tego samego przewoźnika, którego użyłeś do podróży do USA.

Powrót do początku strony

Czy ESTA to to samo co wiza elektroniczna, biorąc pod uwagę dodatkowe pytania?

ESTA jest zwolnieniem z obowiązku wizowego, a Stany Zjednoczone nie oferują "wiz elektronicznych". ESTA różni się od wizy amerykańskiej tym, że wymagania wizowe, na przykład dla wiz B1 i B2, są wieloaspektowe i wymagają rozmowy kwalifikacyjnej w konsulacie lub ambasadzie USA. System ESTA nie wymaga tak wielu informacji przed podróżą ani rozmowy w ambasadzie, podczas gdy wnioskowi o wizę towarzyszą określone dane osobowe, a także informacje dotyczące planów podróży wnioskodawcy oraz bardziej szczegółowe informacje na temat zatrudnienia, imigracji i innej historii osobistej danej osoby. Uczestnicy programu Visa Waiver nie podlegają tym pytaniom podczas ubiegania się o zezwolenie na podróż i nie ma planów włączenia pytań DS-160 do formularza ESTA.

Powrót do początku strony

Kiedy najlepiej złożyć wniosek o zezwolenie na podróż?

Wniosek o zezwolenie na podróż należy złożyć na kilka tygodni lub miesięcy przed datą podróży. Wnioski są przyjmowane w dowolnym momencie przed podróżą do Stanów Zjednoczonych, a po zatwierdzeniu zezwolenie będzie ważne przez okres 2 lat lub do daty wygaśnięcia ważności paszportu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Powrót do początku strony

Czy potencjalni podróżni mogą ubiegać się o zezwolenie na podróż w celu odbycia krótkiej podróży do Stanów Zjednoczonych bez wcześniejszego ustalania planów podróży?

Tak, wstępnie zarezerwowane lub szczegółowe plany podróży do USA nie są wymagane do wypełnienia wniosku ESTA.

Powrót do początku strony

Jeśli osoba podróżująca w ramach Programu Ruchu Bezwizowego posiada więcej niż jeden paszport, czy może ona odbyć podróż do Stanów Zjednoczonych, korzystając z innego paszportu niż ten użyty w procesie składania wniosku?

Nie. Każda osoba podróżująca w ramach Programu Ruchu Bezwizowego musi podróżować z paszportem, którego pierwotnie użyła do uzyskania zatwierdzonej autoryzacji. Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli podróżny potrzebuje nowego paszportu, należy złożyć nowy wniosek o zezwolenie na podróż do ESTA, a za każdy nowy wniosek zostanie naliczona nowa opłata. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że paszport jest aktualny i będzie ważny przez cały okres planowanego pobytu.

Powrót do początku strony

Czy nadal konieczne jest wypełnienie formularza I-94W, jeśli uzyskałem zatwierdzone zezwolenie na podróż za pośrednictwem ESTA jako podróżny objęty programem bezwizowym?

Nie, nie jest to już konieczne. Wraz z wprowadzeniem ESTA proces został usprawniony, co pozwoliło DHS na wyeliminowanie formalności związanych z wypełnianiem formularzy I-94W dla osób podróżujących w ramach Programu Ruchu Bezwizowego. Pozbawiony papieru proces umożliwia wielu przewoźnikom weryfikację wiadomości i wniosków bezpośrednio związanych ze statusem ESTA wnioskodawcy.

Powrót do początku strony

Czy potrzebuję ESTA, jeśli przybywam do USA drogą lądową?

Tak, zatwierdzony dokument ESTA jest wymagany, jeśli posiadacz paszportu VWP wjeżdża przez granicę do Stanów Zjednoczonych z Kanady lub Meksyku. Wcześniej I-94W był wymagany dla podróżnych VWP wjeżdżających do kraju drogą lądową, ale wymóg ESTA został wprowadzony w życie 1 października 2022 r.

Powrót do początku strony

Dlaczego konieczne jest uzyskanie zezwolenia na podróż w ramach Programu Ruchu Bezwizowego podczas podróży do Stanów Zjednoczonych?

ESTA umożliwia DHS określenie dopuszczalności podróżowania do USA w ramach programu bezwizowego. Zatwierdzony system ESTA nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych, ponieważ o wjeździe decydują funkcjonariusze Służby Celnej i Ochrony Granic. Bez zatwierdzonego zezwolenia ESTA lub wizy podróżny nie zostanie wpuszczony na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Powrót do początku strony

Nie kwalifikuję się do ESTA, chciałbym uzyskać więcej informacji na temat ubiegania się o wizę, gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

Informacje dotyczące kategorii i wymogów wizowych Stanów Zjednoczonych można znaleźć na następującej stronie poświęconej kategoriom i rodzajom wiz amerykańskich.

Powrót do początku strony

Podróżowałem na Kubę, czy moja ESTA zostanie anulowana?

12 stycznia 2021 r. Kuba została uznana przez Departament Stanu USA za państwowego sponsora terroryzmu. Wpływ tego oznaczenia oznacza, że osoby ubiegające się o ESTA, które odwiedziły Kubę od tej daty, będą miały anulowane zezwolenia ESTA. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź poniższy link na temat ESTA i podróży na Kubę.

Powrót do początku strony

Ubieganie się o zezwolenie na podróż


Jak ubiegać się o zezwolenie na podróż do USA?

 • Wypełnij i uzupełnij wniosek online - sprawdź dokładnie numer paszportu i kraj wydający paszport.
 • Potwierdź dane dla każdego podróżnego
 • Prześlij wniosek
 • Dokonaj płatności
 • Status wniosku zostanie przesłany e-mailem po podjęciu decyzji przez CBP (US Customs and Border Protection).

Poniżej znajduje się podsumowanie każdego z tych kroków, aby lepiej zrozumieć, jak ukończyć proces składania wniosku:

Wypełnij i uzupełnij wniosek online

Będziesz musiał podać informacje dotyczące

 • Podstawowe dane osobowe
 • Informacje o paszporcie (paszport musi być wydany w kraju uczestniczącym w programie bezwizowym)
 • Informacje o pracodawcy
 • Adres i osoba kontaktowa lub organizacja w Stanach Zjednoczonych
 • Kontakt, z którego można skorzystać w sytuacjach awaryjnych
 • Informacje o karcie kredytowej
 • Odpowiedzi na dziewięć pytań dotyczących uprawnień i bezpieczeństwa

Jeśli składasz wniosek grupowy, pamiętaj o wypełnieniu wniosku dla każdej osoby, która będzie podróżować do Stanów Zjednoczonych. Dotyczy to również niemowląt i dzieci. Każda osoba, która chce podróżować do Stanów Zjednoczonych w ramach programu VWP, musi posiadać zatwierdzone zezwolenie na podróż.

Dokładnie sprawdź swoje dane, zwłaszcza informacje paszportowe.

Złóż wniosek

Wyślij wniosek po upewnieniu się, że odpowiedzi są poprawne. Jeśli chcesz wprowadzić poprawki, możesz wrócić do wniosku, wybierając poprzedni przycisk PRZED wysłaniem wniosku.

Zanotuj swój numer wniosku i zapisz go w miejscu, w którym będziesz o nim pamiętać

Numer wniosku przyda się na późniejszym etapie, jeśli będziesz chciał sprawdzić status wniosku lub zaktualizować jego szczegóły. Wraz z numerem wniosku należy podać numer paszportu i datę urodzenia, aby uzyskać dostęp do tych informacji.

Dokonanie płatności

Przed dokonaniem płatności ponownie sprawdź swoje dane, ponieważ niektóre pola danych nie będą mogły zostać zmienione po dokonaniu płatności. Masz do 7 dni na dokonanie płatności po zainicjowaniu wniosku, niezależnie od tego, czy jest to wniosek pojedynczy, czy grupowy.

Aby dokonać płatności, wystarczy wprowadzić wymagane dane karty kredytowej. Płatność jest wymagana do przetworzenia wniosku, a następnie po zaakceptowaniu i zatwierdzeniu zezwolenia na podróż wymagana jest opłata za przetworzenie każdego wniosku.

Jak sprawdzić status aplikacji?

Prawdopodobnie otrzymasz status swojego wniosku w ciągu kilku minut lub godzin od jego złożenia; w przeciwnym razie może być konieczne odczekanie do 72 godzin na otrzymanie aktualizacji. System automatycznie wyświetli informacje, których można użyć do sprawdzenia statusu aplikacji w przypadku, gdy status powrócił z powiadomieniem oczekującym.

Możesz otrzymać jedną z trzech następujących odpowiedzi na swój wniosek:

 • Zatwierdzono autoryzację

Jeśli otrzymasz tę wiadomość, oznacza to, że możesz teraz podróżować do Stanów Zjednoczonych, korzystając z zatwierdzonego zezwolenia na podróż w ramach programu bezwizowego. Otrzymasz potwierdzenie zatwierdzenia wniosku i potwierdzenie płatności. Należy pamiętać, że nadal nie gwarantuje to wjazdu do USA.

 • Podróż bez autoryzacji

Nie otrzymałeś zezwolenia na podróż do USA w ramach programu ruchu bezwizowego. Odrzucenie wniosku o ESTA nie musi jednak oznaczać, że nie możesz wjechać do USA. Jeśli nadal chcesz podróżować do USA, musisz uzyskać wizę. Więcej informacji na temat kategorii wiz i ich wykorzystania można znaleźć na stronie https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html.

 • Oczekiwanie na autoryzację

Jeśli otrzymasz ten status, być może będziesz musiał poczekać do 72 godzin na otrzymanie decyzji. Możesz być na bieżąco, sprawdzając status ESTA przy użyciu wcześniej zapisanego numeru wniosku, numeru paszportu i daty urodzenia.

Powrót do początku strony

Dlaczego istnieją dodatkowe pola informacyjne i w jaki sposób są one istotne?

11 września 2001 r. był katalizatorem wielu zmian w branży turystycznej, w tym w Programie Ruchu Bezwizowego. Od tego czasu Program Ruchu Bezwizowego musiał dostosować i ulepszyć swoje środki bezpieczeństwa, aby skutecznie eliminować zagrożenia dla bezpieczeństwa jeszcze przed podróżą do Stanów Zjednoczonych. W 2016 r. i ponownie w 2019 r. system ESTA został poddany zmianom w celu zwiększenia możliwości kontroli bezpieczeństwa i wykrywania zagrożeń dla podróżnych, zanim zostaną oni wpuszczeni na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Powrót do początku strony

Czego mogę się spodziewać w związku z pytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa?

Oto kilka wskazówek dotyczących pytań bezpieczeństwa.

PYTANIE

Zostanie ci zadane pytanie dotyczące twojego stanu zdrowia psychicznego/fizycznego, czy masz problemy związane z narkotykami lub czy cierpisz na jedną lub więcej z poniższych chorób:

 • Aktywna gruźlica
  • Trąd zakaźny
  • Trąd zakaźny
  • Lymphogranuloma venereum
  • Rzeżączka
  • Kiła zakaźna
  • Ziarniniak pachwinowy

OPIS

Choroby

Choroby zakaźne, które mogą mieć ogromny wpływ na zdrowie publiczne, obejmują choroby wymienione powyżej.

Zaburzenia fizyczne/psychiczne

Powinieneś odpowiedzieć "tak " na pytanie dotyczące zaburzeń fizycznych lub psychicznych, jeśli:

 • obecnie cierpisz na zaburzenia fizyczne/psychiczne i masz historię rodzinną danego zaburzenia. Ponadto, jeśli Twoje zaburzenie w przeszłości lub w przyszłości może stanowić zagrożenie dla Twojej własności osobistej lub bezpieczeństwa osób, które mają z Tobą kontakt.
 • Wcześniej cierpiałeś na zaburzenie psychiczne o powyższym opisie.

Powinieneś odpowiedzieć "nie " na pytanie dotyczące zaburzeń fizycznych lub psychicznych, jeśli:

 • Nie cierpisz obecnie na żadną chorobę fizyczną lub psychiczną.
 • W przeszłości lub obecnie cierpisz na chorobę fizyczną lub psychiczną, która NIE skutkowała zachowaniem utrudniającym korzystanie z Twojej własności, Twojego bezpieczeństwa i/lub bezpieczeństwa osób w Twoim otoczeniu.
 • W chwili obecnej cierpisz na chorobę fizyczną lub psychiczną i wykazujesz cechy ogólnie związane z tą chorobą, ale cechy te NIE spowodowały zachowania, które utrudnia korzystanie z Twojej własności, Twoje bezpieczeństwo i/lub bezpieczeństwo osób wokół Ciebie.
 • W przeszłości cierpiałeś na chorobę fizyczną lub psychiczną i wykazywałeś cechy związane z tą chorobą, które skutkowały zachowaniem utrudniającym korzystanie z nieruchomości lub zagrażającym bezpieczeństwu Twojemu i osób w Twoim otoczeniu.

Osoby nadużywające narkotyków i uzależnione od narkotyków

Może się zdarzyć, że osoba nadużywająca narkotyków lub uzależniona od nich nie będzie wiarygodnym kandydatem do podróży do Stanów Zjednoczonych.

Zapoznaj się z następującymi źródłami, aby lepiej zrozumieć ten temat:

 • "§ 212(a)(1)(A) Ustawy o Imigracji i Obywatelstwie, 8 U.S.C." [Department of Homeland Security - Customs and Border Protection - ESTA]
 • § 1182(a)(1)(A) i odpowiednie przepisy w Kodeksie Przepisów Federalnych.

Powrót do początku strony

PYTANIE

Zostanie Ci zadane pytanie dotyczące tego, czy kiedykolwiek zostałeś aresztowany lub skazany za przestępstwo, które doprowadziło do poważnego uszkodzenia mienia lub wyrządzenia poważnej szkody innej osobie lub organowi rządowemu.

OPIS

Zasadniczo wskazuje to na takie przestępstwa, które są moralnie zdeprawowane, nikczemne i skorumpowane oraz są sprzeczne ze wszystkimi społecznie akceptowanymi zachowaniami, moralnością i wartościami.

Wiek sprawcy i data popełnienia przestępstwa mogą mieć wpływ na to, czy przestępstwo zostanie uznane za przestępstwo w odniesieniu do wyżej wymienionych elementów.

Powrót do początku strony

PYTANIE

Zostanie ci zadane pytanie dotyczące naruszeń prawa związanych z używaniem, posiadaniem i dystrybucją narkotyków.

Zapoznaj się z poniższymi źródłami, aby lepiej zrozumieć te tematy:

 • "§ 212(a)(2) ustawy o imigracji i obywatelstwie, 8 U.S.C." [Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Służba Celna i Ochrona Granic - ESTA].
  • "§ 1182(a)(2), § 101(a)(43) ustawy o imigracji i obywatelstwie, 8 U.S.C." [Department of Homeland Security - Customs and Border Protection - ESTA]
  • § 1101(a) (43) i odpowiednie przepisy w Kodeksie Przepisów Federalnych.

Powrót do początku strony

Czy muszę zabrać ze sobą wydrukowaną wersję mojego zezwolenia na podróż, aby pokazać ją na lotnisku?

Nie ma potrzeby drukowania zezwolenia na podróż, ponieważ system jest w pełni elektroniczny, a przewoźnik lotniczy lub morski będzie w stanie uzyskać informacje o statusie ESTA z DHS. Dobrym pomysłem może być wydrukowanie kopii zatwierdzonego upoważnienia, aby mieć pod ręką potwierdzenie i zapisać numer wniosku.

Powrót do początku strony

Jak prywatna i bezpieczna jest strona ESTA?

Wdrożyliśmy technologię bezpieczeństwa, aby zapewnić prywatność wszystkich danych i innych istotnych informacji na stronie internetowej. Witryna działa z pełnym poszanowaniem międzynarodowych przepisów standardu Payment Card Industry - Data Security Standard (PCI-DSS) ustanowionego przez główne firmy kredytowe w celu ochrony danych osobowych ich klientów.

Powrót do początku strony

Co powinien posiadać mój komputer lub urządzenie mobilne, aby pomyślnie złożyć wniosek ESTA?

Minimalne wymagania to przeglądarka internetowa z obsługą 128-bitowego szyfrowania. Przeglądarka powinna być zaktualizowana do najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript i ustawiona na akceptowanie plików cookie. Obsługiwane są wszystkie główne przeglądarki. Jeśli nadal występują problemy, spróbuj użyć innej platformy przeglądarki lub połączenia internetowego.

Powrót do początku strony

W jakich okolicznościach będę musiał ponownie ubiegać się o zezwolenie na podróż za pośrednictwem ESTA?

Oto możliwe scenariusze, które wymagałyby uzyskania nowego zezwolenia na podróż:

 • Zmiana nazwiska.
 • Otrzymałeś nowy paszport.
 • Nastąpiła zmiana płci.
 • Zmienia się kraj obywatelstwa.
 • Jeśli zmieniły się Twoje okoliczności i ma to bezpośredni wpływ na ważność niektórych pytań, na które odpowiedziałeś w poprzednim wniosku.
 • Twoje obecne zezwolenie na podróż wygasło z powodu upływu dwuletniego okresu ważności lub wygaśnięcia ważności paszportu. (Należy pamiętać, że pomimo dwuletniego okresu ważności każdego zatwierdzonego wniosku, jeśli paszport wygaśnie w ciągu tych dwóch lat, zezwolenie na podróż również automatycznie wygaśnie).

Powrót do początku strony

Posiadam ważne, zatwierdzone zezwolenie na podróż. Jednak wygasa ono w trakcie mojego pobytu i przed opuszczeniem Stanów Zjednoczonych. Czy będę musiał ubiegać się o nowe zezwolenie ESTA przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych?

Nie jest to konieczne, ponieważ wymagane jest jedynie posiadanie ważnego zezwolenia na podróż w momencie przyjazdu i wjazdu do Stanów Zjednoczonych.

Powrót do początku strony

Posiadam podwójne obywatelstwo, a mój paszport niebędący wizą wygasł. Co powinienem zrobić?

Wprowadź najbardziej aktualne informacje dotyczące dodatkowego paszportu, nawet jeśli jego ważność wygasła. Jeśli nie posiadasz paszportu kraju niebędącego stroną internetową, pozostaw pole paszportu puste po wybraniu kraju z menu rozwijanego.

Powrót do początku strony

Czy mogę pozostawić puste pole obowiązkowe i czy mój wniosek zostanie odrzucony, jeśli to zrobię?

Nie, każde pole obowiązkowe jest wymagane i nie będzie możliwe złożenie wniosku z pustymi polami. Nieprawidłowe informacje nie muszą skutkować odrzuceniem wniosku, ale mogą wymagać dodatkowego czasu na jego rozpatrzenie przed podjęciem decyzji w sprawie wniosku ESTA.

Powrót do początku strony

Dlaczego informacje o moim pracodawcy są istotne?

Informacje o zatrudnieniu pomagają ustalić, że nie planujesz wjazdu do Stanów Zjednoczonych jako imigrant i stanowią dowód zamiaru powrotu do kraju pochodzenia.

Powrót do początku strony

Aktualizacja zezwolenia na podróż


W przypadku popełnienia błędu lub zmiany szczegółów, które pola można zaktualizować?

Przed dokonaniem płatności i sfinalizowaniem procesu można zaktualizować wszystkie informacje z wyjątkiem numeru paszportu i kraju wydającego paszport. Aby wprowadzić zmiany w tych dwóch polach, należy rozpocząć nowy wniosek i uiścić związane z nim opłaty.

Jeśli płatność została już dokonana, można zaktualizować tylko poniższe dane:

 • Adres e-mail
 • Adres pobytu w Stanach Zjednoczonych.

Powrót do początku strony

Informacje w moim paszporcie zmieniły się od czasu złożenia wniosku o zezwolenie na podróż za pośrednictwem ESTA, co powinienem zrobić?

Jeśli paszport, na podstawie którego złożono wniosek o zezwolenie na podróż, zmienił się z jakiegokolwiek powodu, konieczne będzie rozpoczęcie procesu ubiegania się o nowe zezwolenie na podróż. Należy pamiętać, że nowy wniosek wymaga uiszczenia opłaty.

Istnieje szereg innych danych, które można zaktualizować we wniosku bez ubiegania się o zezwolenie. Zapoznaj się z listą tutaj.

Powrót do początku strony

Jak mogę poprawić błąd we wniosku ESTA?

Wszyscy wnioskodawcy mają możliwość sprawdzenia dostarczonych informacji i upewnienia się, że są one w 100% poprawne przed złożeniem wniosku. Zostaniesz również poproszony o ponowne potwierdzenie numeru paszportu. Przed dokonaniem płatności nadal można wprowadzić zmiany. Obejmuje to wszystkie dane z wyjątkiem numeru paszportu i kraju wydającego paszport, dlatego ważne jest, aby upewnić się, że te informacje są prawidłowe.

Jeśli popełniłeś błąd we wniosku dotyczącym paszportu i informacji biograficznych, będziesz musiał rozpocząć nowy wniosek. Nowy wniosek podlega opłacie za złożenie wniosku.

Więcej informacji na temat poprawiania błędów w ESTA można znaleźć pod poniższym linkiem: Poprawianie błędów w formularzu ESTA

Powrót do początku strony

Popełniłem błąd we wniosku ESTA dotyczący daty wydania lub wygaśnięcia paszportu. Jak mogę to naprawić?

Nadal możesz wprowadzić zmiany, pod warunkiem, że wniosek nie został jeszcze przetworzony. Jeśli dokonałeś już płatności, będziesz musiał ponownie rozpocząć proces składania wniosku. Wymagane będzie uiszczenie opłaty za nowy wniosek.

Powrót do początku strony

Muszę zaktualizować swój wniosek, ale zapomniałem numeru wniosku, co mam zrobić?

Możesz wprowadzić zmiany w swoim wniosku, klikając opcję "pobierz wniosek" na stronie głównej. Po kliknięciu tej opcji zauważysz, że zostaniesz przeniesiony do nowego ekranu, na którym możesz wybrać między pobraniem pojedynczego wniosku lub grupy wniosków.

Do pobrania pojedynczego wniosku potrzebne będą następujące informacje:

 • Numer paszportu i data urodzenia
 • Imię
 • Nazwisko rodowe
 • Kraj wydający paszport

Po wprowadzeniu informacji po wyświetleniu monitu możesz wybrać opcję kontynuuj, aby przejść do strony aplikacji.

Do pobrania aplikacji grupowej potrzebne będą następujące informacje:

 • Informacje o punkcie kontaktowym grupy (należy pamiętać, że odnosi się to do danych osoby, która pierwotnie złożyła grupę wniosków).
 • Identyfikator grupy (jeśli nie masz tego numeru lub nie masz pewności, możesz wybrać opcję "Nie znam identyfikatora grupy". Numer identyfikacyjny grupy zostanie wysłany na oryginalny adres e-mail aplikacji. Tj. adres e-mail użyty podczas pierwszego utworzenia grupy).
 • Imię osoby kontaktowej
 • Imię i nazwisko osoby kontaktowej
 • Data urodzenia osoby kontaktowej
 • Adres e-mail osoby kontaktowej

Po wprowadzeniu wszystkich informacji można przejść do aplikacji grupowej.

Powrót do początku strony

Płatność wymagana za zezwolenie na podróż


Ile wynosi opłata za zezwolenie na podróż?

Opłata pobierana jest zarówno za rozpatrzenie wniosku, jak i jego autoryzację.

Opłata za rozpatrzenie wniosku: opłatę należy uiścić po przesłaniu wniosku do rozpatrzenia. Należy pamiętać, że każdy nowy wniosek wymaga nowej opłaty; jednak więcej niż jeden wniosek można opłacić za pomocą jednej płatności.

Opłata za autoryzację: Opłata jest płatna po zatwierdzeniu złożonego wniosku. Po zatwierdzeniu wniosku otrzymasz zezwolenie na podróż do USA, a dodatkowa opłata za zatwierdzenie zostanie dodana do płatności kartą kredytową. Należy pamiętać, że opłata ta jest płatna tylko w przypadku zatwierdzenia wniosku.

Powrót do początku strony

Jak wygląda proces płatności za złożenie wniosku ESTA?

Wnioski ESTA nie będą przetwarzane bez ważnej metody płatności. Wszystkie płatności należy dokonywać za pomocą jednej z następujących kart kredytowych lub debetowych:

 • Master Card
 • VISA
 • American Express
 • Discover (JCB, Diners Club)

Powrót do początku strony

Czy mogę dokonać jednej płatności za więcej niż jeden wniosek?

Tak, system ESTA umożliwia składanie wniosków grupowych, które można opłacić za pomocą jednej metody płatności i jednej transakcji. Wnioski grupowe to wnioski, w których dwóch lub więcej wnioskodawców składa wniosek w tym samym czasie. Jednak złożenie wniosku jako grupa nie oznacza, że osoby w grupie muszą podróżować razem.

Powrót do początku strony

Jaka jest maksymalna liczba wniosków ESTA, które można złożyć w ramach tej samej płatności?

Łączna liczba wniosków, które można złożyć w ramach jednej płatności, wynosi 50.

Powrót do początku strony

Czy mogę złożyć wniosek teraz i zapłacić później?

Tak, zarówno w przypadku płatności pojedynczych, jak i grupowych, możesz złożyć wniosek teraz i dokonać płatności w ciągu 7 dni od utworzenia wniosku w systemie. Po upływie 7 dni dostęp do aplikacji wygaśnie i konieczne będzie ponowne utworzenie aplikacji lub aplikacji grupowej.

Powrót do początku strony

Czy dane mojej karty kredytowej lub debetowej są bezpieczne?

Tak, system ESTA nie przechowuje żadnych informacji o kartach kredytowych ani debetowych. Dane dotyczące płatności są przetwarzane zgodnie z międzynarodowymi przepisami standardu Payment Card Industry - Data Security Standard (PCI-DSS).

Powrót do początku strony

Proces składania wielu wniosków


Chcę zapłacić za grupę aplikacji. Czy otrzymam powiadomienie o statusie wszystkich jednocześnie?

Nie, po złożeniu wniosku status każdego wniosku zostanie ustalony indywidualnie i zostaniesz powiadomiony o ich statusie w ciągu 72-godzinnego okna przetwarzania. Kwota płatności autoryzacyjnej zostanie przydzielona, gdy wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone i otrzymają status "Zatwierdzony" lub "Podróż niezatwierdzona".

Powrót do początku strony

Jak złożyć wniosek grupowy?

Potrzebne będą następujące informacje:

 • Imię i nazwisko (nie pseudonimy, musi być takie samo jak w dokumentach tożsamości)
 • Nazwisko rodowe
 • Data urodzenia
 • Adres e-mail
 • W przypadku, gdy płatności dokonuje organizacja, jej nazwę można wpisać opcjonalnie.

Po wypełnieniu pierwszego wniosku możesz dodać nowy wniosek lub dodać nieopłacony wniosek, klikając odpowiednie opcje dla tych dwóch opcji.

Powrót do początku strony

Prywatność danych ESTA


Kto ma dostęp do danych udostępnianych ESTA i jak są one chronione?

Dostęp do informacji przekazywanych do ESTA przez wnioskodawców mają wyłącznie osoby, które muszą się nimi zajmować. Wszystkie dane są ściśle kontrolowane, a standardy bezpieczeństwa odpowiadają standardom branżowym stosowanym w podobnych programach kontroli bezpieczeństwa podróżnych.

Powrót do początku strony

Czy dane ESTA są udostępniane stronom trzecim?

Dane dostarczane przez podróżnych ubiegających się o zezwolenie ESTA nie są udostępniane i pozostają w zgodzie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie prywatności (Privacy Act System of Records Notice), a przepisy te można znaleźć na stronie internetowej DHS. Istnieje kilka przypadków, w których dane mogą być udostępniane poza systemem ESTA. Przypadki te obejmują:

 • Udostępnianie informacji różnym sektorom DHS. Udostępnianie to jest selektywne i podzielone na kategorie, tak aby informacje i informacje mogły być wykorzystywane tylko wtedy, gdy ich wykorzystanie jest skorelowane z obowiązkami sektora.
 • Biura konsularne Departamentu Stanu. Udostępnianie odbywa się w następstwie odmowy wydania zezwolenia na podróż i ma na celu pomoc urzędnikom w podjęciu decyzji dotyczącej wizy na podstawie dostarczonych informacji.
 • Udostępnianie istotnych informacji uznanym i właściwym federalnym, stanowym, lokalnym, plemiennym i zagranicznym agencjom rządowym. Jak również innym wspólnym instytutom rządowym.
 • Udostępnianie informacji może być określone przez DHS, jeśli uznają, że udostępnianie informacji może być bezpośrednio korzystne dla ruchów antyterrorystycznych lub jeśli jest wykorzystywane do kompilowania informacji związanych z bezpieczeństwem krajowym i / lub międzynarodowym.

Przewoźnicy lotniczy i morscy będą mieli dostęp do statusu wniosku ESTA. Nie otrzymają oni jednak żadnych danych osobowych innych niż te bezpośrednio związane z zezwoleniem na podróż.

Powrót do początku strony

Jak długo moje dane będą przechowywane na platformie ESTA?

Zasadniczo informacje pozostają aktywne tak długo, jak aktywne jest zezwolenie na podróż, czyli przez okres dwóch lat. Okres ten może być krótszy, jeśli zezwolenie na podróż wygaśnie wcześniej niż oczekiwano z jakiegokolwiek powodu, na przykład paszport wygaśnie przed oficjalną datą wygaśnięcia zezwolenia na podróż, w wyniku czego zezwolenie ESTA automatycznie wygaśnie wraz z paszportem.

Po wygaśnięciu zezwolenia na podróż DHS będzie przechowywać dane przez kolejny rok.

Po tym okresie informacje będą archiwizowane przez kolejne dwanaście lat.

Dane wykorzystywane z następujących powodów będą przechowywane przez okres działań, do których są wykorzystywane:

 • Dane nadal aktywnie wykorzystywane lub powiązane z działaniami organów ścigania
 • Dane CPB powiązane i dopasowane do dochodzeń, w tym odrzucone wnioski.

Powrót do początku strony

Dlaczego moje dane są archiwizowane i kto ma do nich dostęp?

Wszystkie dane są archiwizowane po wygaśnięciu zezwolenia na podróż. Ma to na celu zapewnienie dostępności informacji, aby można je było odzyskać, jeśli będą potrzebne do celów bezpieczeństwa narodowego, dochodzeń i innych powiązanych celów egzekwowania prawa.

Dostęp do danych po ich zarchiwizowaniu jest ograniczony i będą one przywoływane wyłącznie w celach wymienionych powyżej.

Powrót do początku strony

Nieautoryzowana podróż


Co powinienem zrobić, jeśli mój wniosek o ESTA został odrzucony?

Jeśli nadal chcesz podróżować, mimo że Twój wniosek został odrzucony, będziesz musiał ubiegać się o wizę nieimigracyjną. Więcej informacji na temat ubiegania się o odpowiednią wizę można znaleźć na stronie https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html. Na szczęście w tej sytuacji odmowa wydania wizy podróżnej za pośrednictwem ESTA nie powoduje automatycznego cofnięcia uprawnień do ubiegania się o wizę. Jeśli wniosek ESTA nie zostanie zatwierdzony, sprawa nie może zostać wniesiona do sądu w celu ponownego rozpatrzenia.

Powrót do początku strony

Czy można ponownie ubiegać się o wizę ESTA, jeśli już wcześniej odmówiono mi jej wydania?

Jeśli wniosek został odrzucony, jest bardzo mało prawdopodobne, że zostanie zatwierdzony po raz drugi, jeśli okoliczności nie zmieniły się od daty złożenia pierwszego wniosku. Podróżni, którzy nie zakwalifikowali się do ESTA, nie kwalifikują się do podróżowania w ramach Programu Ruchu Bezwizowego, a zatem będą musieli ubiegać się o wizę nieimigracyjną za pośrednictwem najbliższej ambasady lub konsulatu USA.

Ważne jest, aby pamiętać, że ponowne złożenie wniosku z innymi lub fałszywymi informacjami w celu spełnienia wymagań dotyczących zezwolenia na podróż trwale zdyskwalifikuje podróżnego do zatwierdzenia podróży do USA w ramach programu bezwizowego.

Powrót do początku strony

Moje zezwolenie na podróż zostało odrzucone i chciałbym dowiedzieć się dlaczego? Jak mogę to zrobić?

Wniosek o zadośćuczynienie można złożyć online na stronie internetowej programu DHS Travel Redress Inquiry. Ponieważ jednak program ESTA został utworzony w taki sposób, że tylko osoby, które nie kwalifikują się do podróży w ramach programu bezwizowego lub których podróż do USA stanowiłaby zagrożenie dla bezpieczeństwa, nie otrzymują zezwolenia na podróż, nie ma gwarancji, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Ambasady i konsulaty nie mogą udzielić żadnych informacji ani rozwiązać kwestii związanych z odmową wydania zezwolenia na podróż.

Powrót do początku strony

Czy możliwe jest umówienie się na pilną wizytę wizową w ambasadzie lub konsulacie USA w przypadku, gdy wniosek podróżnego o zezwolenie na podróż został odrzucony, ale podróżny musi natychmiast udać się w podróż?

Dostępność wizyt następnego dnia nie może być zagwarantowana. Dlatego konieczne jest złożenie wniosku o zatwierdzenie ESTA z dużym wyprzedzeniem. Sugerowane minimum to 72 godziny przed wyjazdem, jednak dla bezpieczeństwa wnioskodawcy powinni złożyć wniosek z tygodniowym lub miesięcznym wyprzedzeniem. Więcej informacji na temat procesu ubiegania się o wizę można uzyskać w najbliższym urzędzie konsularnym lub na stronie https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html.

Powrót do początku strony

Co powinienem zrobić, jeśli moja grupa jest zablokowana i nie mogę użyć identyfikatora grupy, aby uzyskać dostęp do mojej aplikacji?

Możesz przejść do strony pobierania aplikacji, gdzie znajdziesz przycisk umożliwiający pobranie jednej aplikacji. Możesz użyć tej opcji, aby uzyskać dostęp do dowolnej aplikacji, nawet jeśli grupa jest zablokowana.

Powrót do początku strony

Złóż wniosek o ESTA

Zniesienie wizy ESTA jest wymagane w przypadku podróży turystycznych, biznesowych lub tranzytowych trwających mniej niż 90 dni.. Nieuzyskanie zezwolenia ESTA może skutkować odmową wjazdu na granicy i wysoką grzywną. Zaleca się jak najszybsze złożenie wniosku.

Złóż wniosek o ESTA