Sprawdź status ESTA
Wiadomości, informacje i pomoc dotyczące ESTA.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku wizowego ESTA – często zadawane pytania

What is the ESTA visa waiver?

 

Przeszukaj „Często zadawane pytania”

Na czym polega Program Ruchu Bezwizowego?

Program Ruchu Bezwizowego (ang. Visa Waiver Program, VWP) umożliwia obywatelom krajów objętych tym programem, którzy nie są imigrantami, podróżowanie do USA w celach biznesowych, turystycznych, tranzytowych i medycznych. Podróżnym przybywającym do USA w ramach programu ruchu bezwizowego wolno odbywać wizyty nie dłuższe niż 90 dni bez konieczności uzyskiwania innych zezwoleń na podróż, w tym wizy USA. Liczba państw uczestniczących w programie ruchu bezwizowego wynosi obecnie 40.

Osoby podróżujące w ramach programu ruchu bezwizowego udzielają zgody na zrzeczenie się prawa do rewizji decyzji lub odwołania. W związku z powyższym uzyskanie zatwierdzonego zezwolenia ESTA nie gwarantuje podróżnemu wjazdu do Stanów Zjednoczonych.

Powrót na górę strony

Czym jest zezwolenie na podróż ESTA?

ESTA oznacza Elektroniczny System Autoryzacji Podróży. ESTA jest internetowym systemem składania wniosków opracowanym przez rząd Stanów Zjednoczonych w celu wstępnej kontroli podróżnych przed dopuszczeniem ich na pokład samolotu lub statku zmierzającego do USA. Począwszy od 12 stycznia 2009 r., każda osoba wjeżdżająca do Stanów Zjednoczonych w ramach programu ruchu bezwizowego jest zobowiązana do posiadania zatwierdzonego zezwolenia ESTA. Cudzoziemcy, którzy nie są uprawnieni do ESTA lub którym odmówiono ESTA, będą musieli ubiegać się o wizę USA.

Możesz skorzystać z tej strony internetowej, aby złożyć wniosek o ESTA. Do przesłania formularza wymagane są następujące informacje:

 • Informacje zawarte w paszporcie
 • Dane do kontaktu, w tym adres domowy i numery telefonów
 • Informacje o podróży, w tym punkt kontaktowy w USA i adres zakwaterowania w USA
 • Informacje o zatrudnieniu (dotyczy to osób zatrudnionych)
 • Informacje o karcie kredytowej lub debetowej do wniesienia opłaty za wniosek

Po wprowadzeniu wymaganych informacji wniosek o zezwolenie na podróż do USA w ramach Programu Ruchu Bezwizowego jest przetwarzany przez system. Rozpatrzenie wniosku może trwać do 72 godzin, jednak większość wniosków jest zatwierdzana w ciągu kilku minut lub kilku godzin. Jeśli zezwolenie zostanie zatwierdzone, podróżny zostanie dopuszczony do wejścia na pokład przewoźnika lotniczego lub morskiego udającego się do Stanów Zjednoczonych.

Powrót na górę strony

Kto jest uprawniony do ubiegania się o przyjęcie w ramach Programu Ruchu Bezwizowego?

Do ubiegania się o przyjęcie w ramach Programu Ruchu Bezwizowego upoważnione są osoby:

 • zamierzające wjechać do Stanów Zjednoczonych na 90 dni lub krócej w celach służbowych, turystycznych/rekreacyjnych lub tranzytowych
 • upoważnione do podróżowania za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży
 • przybywające za pośrednictwem przewoźnika lotniczego lub morskiego będącego sygnatariuszem Programu Ruchu Bezwizowego
 • mające bilet powrotny lub na dalszą podróż
 • podróż nie może zakończyć się na terytorium graniczącym z USA lub na sąsiednich wyspach, chyba że podróżny mieszka na stałe w jednym z tych obszarów
 • będące obywatelami jednego z państw objętych Programem Ruchu Bezwizowego i posiadające paszport tego państwa (patrz lista poniżej)

Powrót na górę strony

Które kraje uczestniczą w Programie Ruchu Bezwizowego?

 • Andora
 • Australia
 • Austria
 • Belgia
 • Brunei
 • Chile
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Węgry
 • Islandia
 • Irlandia
 • Włochy
 • Japonia
 • Łotwa
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Monako
 • Holandia
 • Nowa Zelandia
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • San Marino
 • Singapur
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Korea Południowa
 • Hiszpania
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Tajwan
 • Wielka Brytania

[Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Urząd Celny i Ochrony Granic USA – ESTA]

Powrót na górę strony

Kto musi ubiegać się o zezwolenie na podróż ESTA?

Wszyscy podróżni wjeżdżający do Stanów Zjednoczonych (drogą powietrzną lub morską) w ramach programu ruchu bezwizowego są zobowiązani do posiadania ważnego zezwolenia na podróż ESTA. Celem ESTA jest umożliwienie Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA wstępnej kontroli wszystkich podróżnych z krajów objętych tym programem zanim opuszczą oni państwo stałego pobytu. Podróżnym do USA zaleca się złożenie wniosku o zezwolenie na podróż co najmniej 72 godziny przed wyjazdem.

Wszystkie osoby nieposiadające wizy, planujące podróż do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego, muszą mieć wstępnie zatwierdzone zezwolenie na podróż, przy czym dotyczy to również dzieci i niemowląt. Zezwolenie należy uzyskać przed podróżą i jest ono wymagane niezależnie od tego, czy podróż odbywa się drogą powietrzną, czy morską. Dopuszczalne jest złożenie wniosku przez osobę trzecią w imieniu podróżnego.

Pełne warunki ESTA to:

 • Zezwolenie ESTA jest ważne przez 24 miesiące od daty zatwierdzenia (lub do daty wygaśnięcia paszportu, jeśli paszport utraci ważność w ciągu najbliższych 24 miesięcy);
 • Zezwolenie ESTA umożliwia wielokrotny wjazd do USA;
 • Zezwolenie ESTA może być używane tylko w przypadku wizyt nie dłuższych niż 90 dni od daty wjazdu na terytorium USA;
 • Posiadacz ESTA jest uprawniony do uprawiania turystyki i podejmowania niektórych działań biznesowych, takich jak poszukiwanie możliwości zatrudnienia, konsultowanie się z partnerami biznesowymi, udział w konwencji lub konferencji naukowej, edukacyjnej, zawodowej lub biznesowej; oraz
 • Posiadaczowi ESTA nie wolno podejmować jakiejkolwiek pracy, studiów ani szkoleń.

Powrót na górę strony

Jak długo ważne jest zezwolenie ESTA?

Zezwolenie na podróż (o ile nie zostanie cofnięte) jest ważne przez dwa lata od daty zatwierdzenia lub do momentu wygaśnięcia paszportu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zezwolenie ESTA może również zostać cofnięte lub zastąpione przez wnioskodawcę przez złożenie nowego wniosku ESTA. Zezwolenie na podróż wygasa automatycznie w momencie utraty ważności paszportu wnioskodawcy przed końcem dwuletniego okresu zezwolenia.

Powrót na górę strony

Czy ESTA gwarantuje wjazd do Stanów Zjednoczonych?

Zatwierdzone zezwolenie na podróż pozwala tylko na podróż do USA, ale nie gwarantuje wjazdu. Prawo wjazdu ustalane jest przez funkcjonariusza Urzędu Celnego i Ochrony Granic USA (CBP), który sprawdza paszport i zadaje pytania dotyczące wizyty po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Następnie funkcjonariusz ustali, czy dana osoba może wjechać na podstawie dopuszczalności w ramach Programu Ruchu Bezwizowego i prawa Stanów Zjednoczonych.

Jeśli elektroniczna autoryzacja podróży zostanie zatwierdzona, oznacza to, że wnioskodawca jest uprawniony do podróży do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego, ale nie gwarantuje, że zostanie on dopuszczony do wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Osoba przybywająca do Stanów Zjednoczonych zostaje poddana kontroli w porcie wjazdowym przez funkcjonariusza Urzędu Celnego i Ochrony Granic, który może odmówić wjazdu w ramach Programu Ruchu Bezwizowego lub z jakiegokolwiek innego powodu zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych.

Powrót na górę strony

Czy ESTA jest jak wiza?

Nie – zezwolenie ESTA nie jest wizą. Nie spełnia ono wymogów prawnych ani regulacyjnych i nie może zastąpić wizy do Stanów Zjednoczonych, jeśli wiza jest wymagana przez prawo USA. Osoby posiadające ważną wizę będą mogły nadal podróżować do Stanów Zjednoczonych na jej podstawie w celu, dla którego została wydana. Osoby podróżujące na podstawie ważnych wiz amerykańskich nie są zobowiązane do ubiegania się o ESTA.

Zezwolenie ESTA nie jest uznawane za dokument zastępujący wizę nieimigracyjną lub imigracyjną. Osoby posiadające ważną wizę mogą podróżować do USA na podstawie tej wizy i nie ma potrzeby ubiegania się o dodatkowe zezwolenie na podróż.

Powrót na górę strony

Czy obywatele państw uczestniczących w Programie Ruchu Bezwizowego muszą uzyskać zezwolenie ESTA, jeśli tylko przejeżdżają tranzytem przez Stany Zjednoczone w drodze do innego kraju?

Uprawnieni obywatele państw uczestniczących w Programie Ruchu Bezwizowego muszą uzyskać zezwolenie ESTA lub wizę do tranzytu przez Stany Zjednoczone. Jeśli podróżny planuje jedynie tranzyt przez Stany Zjednoczone w drodze do innego kraju, podczas wypełnienia wniosku o zezwolenie na podróż należy zaznaczyć, że wizyta odbywa się w celu „Tranzytu” w polu „Adres pobytu w Stanach Zjednoczonych” we wniosku.

Powrót na górę strony

Co zrobić, jeśli podróżny nie otrzyma zezwolenia na podróż ESTA?

Jeśli wniosek ESTA zostanie odrzucony, a podróżny będzie chciał kontynuować podróż, konieczne będzie ubieganie się o wizę nieimigracyjną poprzez wypełnienie formularza DS-160 oraz odbycie rozmowy kwalifikacyjnej w ambasadzie lub konsulacie USA.

Powrót na górę strony

Kto może ubiegać się o wjazd do USA w ramach Programu Ruchu Bezwizowego?

O wjazd do USA w ramach Programu Ruchu Bezwizowego mogą ubiegać się obywatele państw uczestniczących w tym programie. Poniżej znajduje się lista wymogów kwalifikacyjnych.

 • Podróż do USA osoby niebędącej imigrantem na nie więcej niż 90 dni w celach biznesowych lub rekreacyjnych.
 • Podróżny jest posiadaczem ważnego paszportu wydanego przez państwo uczestniczące w Programie Ruchu Bezwizowego.
 • Podróżny posiada bilet powrotny lub na dalszą podróż.
 • Uzyskano zatwierdzone zezwolenie ESTA.
 • Podróżny zamierza powrócić do miejsca zamieszkania, a jego podróż nie kończy się w pobliżu USA lub na sąsiednich wyspach. Jest to dopuszczalne w odniesieniu do mieszkańców jednego z tych obszarów.
 • Podróżny nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla dobrobytu, zdrowia ani bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych lub któregokolwiek z ich obywateli.
 • Funkcjonariusz Urzędu Celnego i Ochrony Granic USA jest upoważniony do wydania ostatecznej decyzji o wjeździe, a podróżny musi udowodnić, że posiada odpowiednie uprawnienia i może zostać dopuszczony w ramach Programu Ruchu Bezwizowego.
 • Podróżny zrzeka się wszelkich praw do rewizji lub odwołania się w odniesieniu do decyzji podjętej przez CBP w związku z wjazdem do Stanów Zjednoczonych.
 • Po przyjeździe można przedstawić uzasadnienie i ponownie potwierdzić zrzeczenie się praw. Podróżny jest zobowiązany do podania danych osobowych i dostarczenia dowodów potwierdzających jego tożsamość, w tym odcisków palców i zdjęć.
 • Konieczne jest spełnienie wszystkich wymogów w ramach poprzednich wjazdów na zasadach programu ruchu bezwizowego.

Powrót na górę strony

Jakie są wymogi paszportowe do podróżowania w ramach Programu Ruchu Bezwizowego?

Paszport musi zawierać cyfrowy chip i cyfrowe zdjęcie posiadacza paszportu. Cyfrowy chip zawiera unikalne identyfikatory posiadacza paszportu. W części zawierającej dane osobowe musi znajdować się specjalny obszar przeznaczony do odczytu. Są to dwa wiersze tekstu z liczbami i strzałkami (<<<) w dolnej części strony.

Uwaga: Do ubiegania się o ESTA uprawnieni są wyłącznie pełnoprawni obywatele Wielkiej Brytanii. Osoby będące poddanymi Korony Brytyjskiej (ang. British Subject), obywatele brytyjskich terytoriów zależnych (ang. British Dependent Territories Citizen), obywatele brytyjskich terytoriów zamorskich (ang. British Overseas Citizen), zamorscy obywatele brytyjscy (ang. British National (overseas) Citizen) oraz osoby podlegające zwierzchnictwu brytyjskiemu (ang. British Protected Person) nie są uprawnione do podróżowania w ramach Programu Ruchu Bezwizowego i będą musiały uzyskać wizę USA.

Powrót na górę strony

Kiedy należy ubiegać się o wizę na podróż do USA zamiast ESTA?

 • Jeśli Pobyt w USA przekracza 90 dni i nie spełnia wymogów wjazdu do USA w ramach Programu Ruchu Bezwizowego, tzn. nie jest to wizyta w celach rekreacyjnych lub biznesowych nieprzekraczająca 90 dni.
 • Jeśli przewoźnik lotniczy lub morski, z którego podróżny korzysta w celu podróży do USA, nie jest powiązany z Programem Ruchu Bezwizowego.
 • Jeśli podróżny jest przekonany, że nie kwalifikuje się do wjazdu do USA w ramach Programu Ruchu Bezwizowego bezpośrednio w wyniku art. 212 pkt. a ustawy o imigracji i obywatelstwie.

Powrót na górę strony

Czy korzystanie z Programu Ruchu Bezwizowego ma jakieś wady?

Ponieważ podróżny zrzeka się prawa do rewizji i odwołania w ramach Programu Ruchu Bezwizowego, należy zwrócić uwagę na następujące warunki.

 • W razie odmowy wjazdu do USA podróżny nie ma prawa do odwołania się od tej decyzji. Oznacza to, że może on podróżować do USA i nie uzyskać pozwolenia na wjazd, ale nie miałby prawa do kwestionowania decyzji o odmowie wjazdu.
 • Jeśli podróżny naruszy warunki dotyczące wjazdu, nie będzie mieć prawa do rewizji decyzji lub odwołania się od usunięcia ze Stanów Zjednoczonych. Nie dotyczy to osób przybywających do USA jako osoby ubiegające się o azyl w ramach Programu Ruchu Bezwizowego.

Status osoby niebędącej imigrantem nie ulega zmianie po otrzymaniu zezwolenia na wjazd do USA w ramach Programu Ruchu Bezwizowego.

Powrót na górę strony

Co się stanie, jeśli funkcjonariusz CBP nie zezwoli mi na wjazd do Stanów Zjednoczonych?

Osoba, której odmówiono wjazdu do USA, będzie musiała wrócić do państwa stałego zamieszkania lub do kraju trzeciego. Zostanie ona deportowana za pośrednictwem tego samego przewoźnika, z którym przybyła do USA.

Powrót na górę strony

Czy ESTA jest tym samym, co wiza elektroniczna, biorąc pod uwagę dodatkowe pytania?

Nie. ESTA to pogram zwolnienia z obowiązku wizowego, a Stany Zjednoczone nie oferują „wiz elektronicznych”. ESTA różni się od wizy tym, że wymogi wizowe, na przykład dla wiz B1 i B2, są wieloaspektowe i wymagają rozmowy kwalifikacyjnej w konsulacie lub ambasadzie USA. ESTA nie wymaga podawania tak wielu informacji przed podróżą oraz rozmowy w ambasadzie, podczas gdy do wniosku o wizę dołączone są konkretne dane osobowe, a także informacje dotyczące planów podróży wnioskodawcy oraz bardziej wyczerpujące informacje na temat zatrudnienia, imigracji i innych o przeszłości danej osoby. Uczestnicy programu Ruchu Bezwizowego nie podlegają tym pytaniom przy ubieganiu się o zezwolenie na podróż i nie ma planów umieszczania pytań DS-160 w formularzu ESTA.

Powrót na górę strony

Kiedy najlepiej ubiegać się o zezwolenie na podróż?

Wniosek o zezwolenie na podróż należy złożyć na kilka tygodni lub miesięcy przed datą podróży. Wnioski są przyjmowane w dowolnym momencie przed podróżą do USA, a po zatwierdzeniu zezwolenie będzie ważne przez okres 2 lat lub do terminu wygaśnięcia ważności paszportu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Powrót na górę strony

Czy potencjalni przyjezdni mogą ubiegać się o zezwolenie na podróż do USA z krótkim wyprzedzeniem bez wcześniejszego rezerwowania podróży?

Tak, wstępnie zarezerwowane lub szczegółowe plany podróży do USA nie są wymagane do wypełnienia wniosku ESTA.

Powrót na górę strony

Czy osoba podróżująca w ramach Programu Ruchu Bezwizowego posiadająca więcej niż jeden paszport może odbyć podróż do USA przy użyciu innego paszportu niż ten, którego użyła w trakcie składania wniosku?

Nie. Każda osoba podróżująca w ramach Programu Ruchu Bezwizowego musi podróżować z paszportem, którego pierwotnie użyła do uzyskania zatwierdzonego zezwolenia. Należy pamiętać, że jeśli podróżny potrzebuje nowego paszportu, będzie musiał złożyć nowy wniosek o zezwolenie na podróż ESTA, a za każdy nowy wniosek naliczona zostanie nowa opłata. Ważne jest więc upewnienie się, że paszport jest aktualny i będzie ważny przez cały planowany pobyt.

Powrót na górę strony

Czy nadal konieczne jest wypełnienie formularza I-94W, jeśli uzyskano zatwierdzone zezwolenie na podróż za pośrednictwem ESTA w ramach Programu Ruchu Bezwizowego?

Nie, nie jest to już konieczne. Wraz z wprowadzeniem ESTA proces został usprawniony, umożliwiając DHS zniesienie formalności związanych z wypełnianiem formularzy I-94W dla podróżnych korzystających z Programu Ruchu Bezwizowego. Proces nie wymaga używania drukowanych dokumentów i umożliwia licznym przewoźnikom sprawdzenie wiadomości oraz wniosków bezpośrednio związanych ze statusem ESTA wnioskodawcy. Formularze wyjazdowe I-94W nie są więc już wydawane osobom podróżującym w ramach Programu Ruchu Bezwizowego z wcześniej zatwierdzonym zezwoleniem na podróż, chyba że podróżny przybywa do USA drogą lądową.

Powrót na górę strony

Dlaczego uzyskanie zezwolenia na podróż w ramach Programu Ruchu Bezwizowego jest konieczne przy podróży do USA?

ESTA umożliwia DHS określenie dopuszczalności podróżnych do podróży do USA w ramach Programu Ruchu Bezwizowego. Zatwierdzone zezwolenie ESTA nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych, ponieważ decyzja o wjeździe jest podejmowana przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego i Ochrony Granic. Bez zatwierdzonego zezwolenia ESTA lub wizy podróżny nie będzie mógł wjechać do Stanów Zjednoczonych.

Powrót na górę strony

Nie kwalifikuję się do ESTA, ale chcę uzyskać więcej informacji o ubieganiu się o wizę – gdzie mogę znaleźć więcej materiałów na ten temat?

Informacje dotyczące kategorii i wymogów wizowych w USA można znaleźć pod następującym adresem:

https://usa-visas.com/

Powrót na górę strony

Jak ubiegać się o zezwolenie na podróż do USA?

 • Wypełnij cały wniosek online – dokładnie sprawdź numer paszportu i państwo wydające paszport.
 • Potwierdź dane każdego podróżnego
 • Prześlij wnioski
 • Dokonaj płatności
 • Status wniosku zostanie wysłany do wnioskodawcy e-mailem po podjęciu decyzji przez Urząd Celny i Ochrony Granic USA (CBP).

Oto podsumowanie każdego z tych kroków ułatwiające wypełnianie wniosku:

Wypełnij cały wniosek online

Konieczne będzie podanie następujących informacji:

 • Podstawowe dane osobowe
 • Informacje zawarte w paszporcie (paszport musi być wydany w państwie uczestniczącym w programie ruchu bezwizowego)
 • Informacje o pracodawcy
 • Adres i osoba do kontaktu lub organizacja w Stanach Zjednoczonych
 • Kontakt, który może być używany w nagłych sytuacjach
 • Informacje o karcie kredytowej
 • Odpowiedzi na dziewięć pytań dotyczących uprawnień i bezpieczeństwa

Jeśli składasz wniosek grupowy, pamiętaj, aby wypełnić wniosek dla każdej osoby, która będzie podróżować do Stanów Zjednoczonych. Dotyczy to również dzieci i niemowląt. Każda osoba, która chce podróżować do USA w ramach programu ruchu bezwizowego, jest zobowiązana do posiadania zatwierdzonego zezwolenia na podróż.

Dokładnie sprawdź swoje dane, zwłaszcza informacje paszportowe.

Prześlij wniosek

Wyślij wniosek po upewnieniu się, że Twoje odpowiedzi są poprawne. Aby dokonać korekty, można wrócić do wniosku, wybierając przycisk powrotu PRZED złożeniem wniosku.

Zanotuj numer wniosku i przechowuj go w miejscu, o którym będziesz pamiętać

Numer wniosku przyda się na późniejszym etapie, aby sprawdzić status lub zaktualizować dane we wniosku. Wraz z numerem wniosku konieczne będzie podanie numeru paszportu i daty urodzenia, aby uzyskać dostęp do tych informacji.

Dokonaj płatności

Ponownie, pamiętaj, aby sprawdzić informacje przed dokonaniem płatności, ponieważ dane w określonych polach NIE mogą zostać zmienione po dokonaniu płatności. Masz do 7 dni na dokonanie płatności po zainicjowaniu wniosku, niezależnie od tego, czy jest to wniosek pojedynczy, czy grupowy.

Aby dokonać płatności, wystarczy wprowadzić wymagane informacje o karcie kredytowej. Płatność jest wymagana do przetworzenia wniosku, a następnie po zaakceptowaniu i zatwierdzeniu zezwolenia wymagana jest opłata za rozpatrzenie każdego wniosku.

Jak sprawdzić status wniosku?

Prawdopodobnie otrzymasz status wniosku w ciągu kilku minut lub godzin od jego przesłania; w przeciwnym razie konieczne może być odczekanie do 72 godzin, aby otrzymać aktualizację. System automatycznie wydaje informacje, których można użyć do sprawdzenia statusu wniosku w przypadku, gdyby status powrócił z powiadomieniem o zezwoleniu oczekującym.

Możesz otrzymać jedną z następujących trzech odpowiedzi na wniosek:

 • Zezwolenie zatwierdzone

Jeśli otrzymasz tę wiadomość, oznacza to, że możesz teraz podróżować do USA, korzystając z zatwierdzonego zezwolenia na podróż w ramach programu ruchu bezwizowego. Otrzymasz zatwierdzenia wniosku i potwierdzenie płatności. Należy pamiętać, że nadal nie gwarantuje to wjazdu do USA.

 • Brak zezwolenia na podróż

Wnioskodawca nie otrzymał zezwolenia na podróż do USA w ramach programu ruchu bezwizowego. Odmowa zezwolenia ESTA nie musi oznaczać, że nie możesz wjechać do USA. Jeśli nadal chcesz podróżować do USA, musisz uzyskać wizę. Więcej informacji na temat kategorii wiz i ich wykorzystania można znaleźć na stronie internetowej www.travel.state.gov.

 • Zezwolenie oczekujące

Jeśli otrzymasz ten status, konieczne może być oczekiwanie na decyzję do 72 godzin. Możesz być na bieżąco, sprawdzając swój status ESTA za pomocą wcześniej zapisanego numeru wniosku, numeru paszportu i daty urodzenia.

Powrót na górę strony

Dlaczego wymagane są dodatkowe pola informacyjne i jakie mają znaczenie?

Zamach 11 września 2001 r. był katalizatorem wielu zmian w branży turystycznej, w tym w programie ruchu bezwizowego. Od tego czasu konieczne było dostosowanie i ulepszenie środków bezpieczeństwa, aby skutecznie identyfikować osoby stanowiące zagrożenie jeszcze przed ich podróżą do Stanów Zjednoczonych. W 2016 r. i ponownie w 2019 r. ESTA przeszła zmiany mające na celu podwyższenie poziomu zabezpieczeń i zwiększenie zdolności wykrywania zagrożeń ze strony podróżnych przed ich wjazdem do Stanów Zjednoczonych.

Powrót na górę strony

Czego mogę się spodziewać w odniesieniu do pytań bezpieczeństwa?

Oto kilka wskazówek dotyczących pytań bezpieczeństwa.

PYTANIE

Wnioskodawca będzie musiał odpowiedzieć na pytania dotyczyce zdrowia psychicznego / fizycznego, problemów związanych z narkotykami oraz następujących chorób:

 • Aktywna postać gruźlicy
  • Wrzód weneryczny
  • Trąd zakaźny
  • Ziarnica weneryczna pachwin
  • Rzeżączka
  • Kiła zakaźna
  • Ziarniniak pachwinowy

OPIS

Choroby

Choroby zakaźne, które mogą mieć ogromny wpływ na zdrowie publiczne, zostały wymienione powyżej.

Zaburzenia fizyczne/psychiczne

Należy odpowiedzieć „tak” na pytanie dotyczące zaburzeń fizycznych lub psychicznych, jeśli:

 • Obecnie wnioskodawca cierpi na choroby lub zaburzenia fizyczne / psychiczne oraz w rodzinie występuje historia tego konkretnego zachorowania. Ponadto, jeśli dana choroba stanowiła w przeszłości lub może w przyszłości stanowić zagrożenie dla mienia wnioskodawcy lub bezpieczeństwa osób, które mają z kontakt z wnioskodawcą.
 • Wnioskodawca cierpiał wcześniej na zaburzenie psychiczne odpowiadające powyższemu opisowi.

Należy odpowiedzieć „nie”na pytanie dotyczące chorób lub zaburzeń fizycznych / psychiczn

Zapoznaj się z poniższymi zasobami, aby lepiej poznać ten temat:

 • „Artykuł 212 ust. a pkt 1 lit. A Ustawy o imigracji i obywatelstwie, 8 U.S.C.” [Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Urząd Celny i Ochrony Granic – ESTA]
 • Artykuł 1182 ust. a pkt 1 lit. A oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Przepisów Federalnych

Powrót na górę strony

PYTANIE

Zadane zostanie pytanie o to, czy kiedykolwiek byłeś/byłaś aresztowany/-a lub skazany/-a za przestępstwo, które spowodowało poważne uszkodzenie mienia lub poważne szkody dla innej osoby lub władz rządowych.

OPIS

Ogólnie dotyczy to przestępstw, które są moralnie naganne, haniebne i zdeprawowane oraz sprzeczne ze wszystkimi społecznie akceptowanymi zachowaniami, moralnością i wartościami.

Wiek sprawcy i data, w której przestępstwo miało miejsce, mogą ewentualnie odgrywać rolę w ocenie, czy dany czyn zostanie uznany za przestępstwo kryminalne w odniesieniu do wyżej wymienionych kwestii.

Powrót na górę strony

PYTANIE

Pytanie będzie dotyczyć naruszeń prawa związanych z używaniem, posiadaniem i dystrybucją narkotyków.

Zapoznaj się z poniższymi zasobami, aby lepiej poznać te tematy:

 • „Artykuł 212 ust. a pkt 2 Ustawy o imigracji i obywatelstwie, 8 U.S.C.” [Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Urząd Celny i Ochrony Granic – ESTA]
  • „Artykuł 1182 ust. a pkt 2, Artykuł 101 ust. a pkt 43 Ustawy o imigracji i obywatelstwie, 8 U.S.C.” [Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Urząd Celny i Ochrony Granic – ESTA]
  • Artykuł 1101 ust. a pkt 43 i odpowiednie przepisy Kodeksu Przepisów Federalnych.

Powrót na górę strony

Czy muszę zabrać ze sobą wydrukowaną wersję zezwolenia na podróż, aby okazać je na lotnisku?

Nie ma potrzeby drukowania zezwolenia na podróż, ponieważ system jest w pełni elektroniczny, a przewoźnik lotniczy lub morski będzie mógł uzyskać informacje o statusie ESTA z DHS. Pomocne może być wydrukowanie kopii zatwierdzonego upoważnienia, aby mieć pod ręką potwierdzenie i zachować zapis numeru wniosku.

Powrót na górę strony

Jak chronione jest bezpieczeństwo danych osobowych na stronie internetowej ESTA?

Wdrożyliśmy technologię bezpieczeństwa, aby chronić prywatność wszystkich danych i innych ważnych informacji na stronie internetowej. Strona internetowa działa w pełnej zgodności z międzynarodowymi przepisami norm bezpieczeństwa danych branży kart płatniczych (ang. Standard Payment Card Industry – Data Security Standard, PCI-DSS) ustanowionych przez główne firmy kredytowe w celu ochrony danych osobowych klientów.

Powrót na górę strony

Jakie warunki musi spełniać komputer lub urządzenie mobilne, aby możliwe było złożenie wniosku ESTA?

Minimalne wymagania to przeglądarka internetowa z obsługą szyfrowania 128-bitowego. Przeglądarka powinna zostać zaktualizowana do najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript i ustawiona na akceptowanie plików cookie. Obsługiwane są wszystkie główne przeglądarki. Jeśli problemy nadal występują, spróbuj użyć innej platformy przeglądarki lub połączenia internetowego.

Powrót na górę strony

W jakich okolicznościach konieczne jest ponowne ubieganie się o zezwolenie na podróż za pośrednictwem ESTA?

Oto możliwe sytuacje wymagające nowego zezwolenia na podróż:

 • Zmiana nazwiska.
 • Otrzymanie nowego paszportu.
 • Zmiana płci.
 • Zmiana państwa obywatelstwa.
 • Zmiana okoliczności mających wpływ na ważność niektórych pytań, na które wnioskodawca odpowiedział w poprzednim wniosku.
 • Obecne zezwolenie na podróż wygasło z powodu dwuletniego okresu lub utraty ważności paszportu. (Należy pamiętać, że mimo przyznania zezwolenia dwa lata, jeśli ważność paszportu wygaśnie w tym okresie, zezwolenie na podróż również automatycznie wygaśnie.)

Powrót na górę strony

Jestem posiadaczem ważnego, zatwierdzonego zezwolenia na podróż. Zezwolenie wygaśnie jednak podczas mojego pobytu i przed wyjazdem z USA. Czy muszę ubiegać się o nowe zezwolenie ESTA przed wyjazdem do USA?

Nie jest to konieczne, ponieważ posiadanie ważnego zezwolenia na podróż wymagane jest jedynie po przybyciu i przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych.

Powrót na górę strony

Mam podwójne obywatelstwo, a mój paszport z państwa nieuczestniczącego w programie ruchu bezwizowego stracił ważność. Co powinienem zrobić?

Należy podać najbardziej aktualne informacje dotyczące dodatkowego paszportu, nawet jeśli utracił on ważność. Jeśli nie posiadasz paszportu z państwa nieobjętego programem ruchu bezwizowego, pozostaw pole paszportu puste po wybraniu państwa z menu rozwijanego.

Powrót na górę strony

Czy mogę pozostawić pole obowiązkowe puste i czy moje zgłoszenie zostanie odrzucone, jeśli to zrobię?

Nie, każde obowiązkowe pole jest wymagane i nie będzie możliwe złożenie wniosku z pustymi polami. Nieprawidłowe informacje nie będą musiały skutkować odrzuceniem wniosku, ale mogą wymagać dodatkowego czasu na rozpatrzenie przed podjęciem decyzji w sprawie wniosku ESTA.

Powrót na górę strony

Dlaczego informacje o moim pracodawcy są istotne?

Informacje o zatrudnieniu wnioskodawcy pomagają ustalić, czy nie planuje on wjazdu do Stanów Zjednoczonych jako imigrant i stanowią dowód na zamiar powrotu do państwa, z którego wyjechał.

Powrót na górę strony

Które pola mogą zostać zaktualizowane w przypadku popełnienia błędu lub zmiany danych?

Przed dokonaniem płatności i zakończeniem procesu można zaktualizować wszystkie informacje z wyjątkiem numeru paszportu i państwa wydającego paszport. Aby wprowadzić zmiany w tych dwóch polach, konieczne będzie rozpoczęcie nowego wniosku i wniesienie nowej opłaty.

Jeśli płatność została już dokonana, można aktualizować tylko następujące pozycje:

 • Adres e-mail
 • Adres podczas pobytu w USA

Powrót na górę strony

Moje dane paszportowe zmieniły się od czasu ubiegania się o zezwolenie na podróż za pośrednictwem ESTA – co powinienem zrobić?

Jeśli paszport, na podstawie którego złożono wniosek o zezwolenie na podróż, zmienił się z jakiegokolwiek powodu, konieczne będzie rozpoczęcie ubiegania się o nowe zezwolenie na podróż. Należy pamiętać, że w przypadku nowego wniosku należne są opłaty za jego złożenie.

Istnieje wiele innych danych, które można zaktualizować we wniosku bez ubiegania się o zezwolenie. Ich lista została podana tutaj.

Powrót na górę strony

Jak mogę poprawić błąd w moim wniosku ESTA?

Wszyscy wnioskodawcy mają możliwość zapoznania się z dostarczonymi informacjami i upewnienia się, że są one w 100% poprawne przed złożeniem wniosku. Wnioskodawca zostanie również poproszony o ponowne potwierdzenie numeru paszportu. Dalsze zmiany można wprowadzać przed dokonaniem płatności. Obejmuje to wszystkie dane z wyjątkiem numeru paszportu i państwa wydającego paszport, dlatego ważne jest, aby upewnić się, że informacje te są poprawne.

Jeśli popełniono we wniosku błąd dotyczący paszportu i danych osobowych, konieczne będzie złożenie nowego wniosku. Za nowy wniosek należna będzie opłata.

Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawiania błędów w ESTA, można zapoznać się ze stroną: Poprawianie błędu w formularzu ESTA

Powrót na górę strony

Popełniłem w moim wniosku ESTA błąd dotyczący daty wydania lub daty wygaśnięcia paszportu. Jak mogę to poprawić?

Nadal można wprowadzać zmiany, pod warunkiem że wniosek nie został jeszcze rozpatrzony. Jeśli dokonano już płatności, konieczne będzie ponowne rozpoczęcie składania wniosku. Za nowy wniosek należna będzie opłata.

Powrót na górę strony

Muszę zaktualizować wniosek, ale nie pamiętam numeru wniosku – co zrobić?

Zmiany we wniosku można wprowadzić, klikając opcję „odzyskaj wniosek” na stronie głównej. Po wybraniu tej opcji pojawi się nowy ekran, na którym można wybrać między odzyskaniem pojedynczego wniosku lub grupy wniosków.

Do odzyskania pojedynczego wniosku potrzebne będą następujące informacje:

 • Numer paszportu i data urodzenia
 • Imię
 • Nazwisko
 • Państwo wydające paszport

Po wprowadzeniu wymaganych informacji można będzie wybrać opcję „Kontynuuj”, aby przejść do strony wniosku.

Do odzyskania wniosku grupowego wymagane będą następujące informacje:

 • Informacje o osobie do kontaktu w sprawie grupy (należy pamiętać, że odnosi się to do danych osoby, która pierwotnie złożyła grupę wniosków).
 • Identyfikator grupy (w razie niepewności lub jeśli numer ten nie jest znany, można wybrać opcję: „Nie znam identyfikatora grupy”. Numer identyfikacyjny grupy zostanie wysłany na pierwotnie podany adres e-mail wniosku, tzn. adres e-mail użyty podczas tworzenia grupy.)
 • Imię osoby do kontaktu
 • Nazwisko osoby do kontaktu
 • Data urodzenia osoby do kontaktu
 • Adres e-mail osoby do kontaktu

Po wprowadzeniu wszystkich informacji można przejść do wniosku grupowego.

Powrót na górę strony

Jaka jest opłata za zezwolenie na podróż?

Opłata należna jest zarówno za rozpatrzenie wniosku, jak i za wydanie zezwolenia na podstawie wniosku.

Opłata manipulacyjna: opłata należna przy składaniu wniosku. Należy pamiętać, że każdy nowy wniosek wymaga nowej opłaty; możliwe jest jednak wniesienie jednorazowej opłaty za więcej niż jeden wniosek.

Opłata za zezwolenie: Po zatwierdzeniu złożonego wniosku pobierana jest opłata. Zezwolenie na podróż do USA zostanie wydane po zatwierdzeniu wniosku, a dodatkowa opłata za zatwierdzenie zostanie dodana do płatności kartą kredytową. Należy pamiętać, że ta płatność jest należna tylko wtedy, gdy wniosek zostanie zatwierdzony.

Powrót na górę strony

Jaki jest proces płatności za złożenie wniosku ESTA?

Wnioski ESTA nie będą rozpatrywane bez podania ważnej metody płatności. Wszystkie płatności należy dokonywać za pomocą jednej z następujących kart kredytowych lub debetowych:

 • Master Card
 • VISA
 • American Express
 • Discover (JCB, Diners Club)

Powrót na górę strony

Czy mogę dokonać jednorazowej płatności za więcej niż jeden wniosek?

Tak, ESTA umożliwia wnioski grupowe, które można opłacić za pomocą jednej metody płatności i jednej transakcji. Wnioski grupowe to wnioski, w których dwóch lub więcej wnioskodawców składa wniosek w tym samym czasie. Składanie wniosku jako grupa nie oznacza jednak, że osoby w grupie muszą podróżować razem.

Powrót na górę strony

Jaka jest maksymalna liczba wniosków ESTA, które są dozwolone w ramach tej samej płatności?

Łączna liczba wniosków, za które można wnieść jednorazową płatność, wynosi 50.

Powrót na górę strony

Czy mogę złożyć wniosek teraz i zapłacić później?

Tak, zarówno w przypadku płatności pojedynczych, jak i grupowych można złożyć wniosek już teraz i dokonać płatności w ciągu 7 dni od utworzenia wniosku w systemie. Po 7 dniach dostęp do wniosku wygaśnie i trzeba będzie ponownie utworzyć wniosek pojedynczy lub grupowy.

Powrót na górę strony

Czy informacje o mojej karcie kredytowej lub debetowej są bezpieczne?

Tak. System ESTA nie przechowuje żadnych informacji o karcie kredytowej lub debetowej. Dane dotyczące płatności są przetwarzane zgodnie z międzynarodowymi przepisami norm bezpieczeństwa danych branży kart płatniczych (ang. Standard Payment Card Industry – Data Security Standard, PCI-DSS).

Powrót na górę strony

Chcę zapłacić za grupę wniosków. Czy otrzymam powiadomienie o statusie w tym samym czasie?

Nie, po złożeniu wniosku status każdego wniosku zostanie ustalony indywidualnie, a powiadomienie o ich statusie zostanie wysłane w ciągu 72-godzinnego okresu rozpatrywania. Kwota płatności za zezwolenie zostanie przydzielona po przetworzeniu wszystkich wniosków i uzyskaniu statusu „Zezwolenie zatwierdzone” lub „Brak zezwolenia na podróż”.

Powrót na górę strony

Jak składać wniosek dla grupy?

Konieczne będą następujące informacje:

 • Imię (nie pseudonim, imię musi być zgodne z dowodem tożsamości)
 • Nazwisko
 • Data urodzenia
 • Adres e-mail
 • W przypadku dokonania płatności przez organizację, nazwa organizacji może zostać również opcjonalnie zapisana.

Po wypełnieniu pierwszego wniosku można dodać nowy wniosek lub dodać nieopłacony wniosek, klikając odpowiednie opcje dla tych dwóch wybranych pozycji.

Powrót na górę strony

Kto ma dostęp do danych udostępnianych ESTA i w jaki sposób są one chronione?

Informacje do ESTA przedłożone przez wnioskodawców są dostępne tylko dla osób upoważnionych do ich przetwarzania. Wszystkie dane są ściśle kontrolowane, a normy bezpieczeństwa są zgodne ze standardami branżowymi w podobnych programach kontroli podróżnych.

Powrót na górę strony

Czy jakiekolwiek dane ESTA są udostępniane stronom trzecim?

Dane dostarczone przez podróżnych ubiegających się o ESTA nie są udostępniane i są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w Powiadomieniu o Systemie Rejestrów Ustawy o Ochronie Prywatności, a przepisy te można znaleźć na stronie internetowej DHS. Istnieje kilka przypadków, w których dane mogą być udostępniane poza systemem ESTA. Są to następujące przypadki:

 • Wymiana informacji z różnymi sektorami DHS. Udostępnianie danych odbywa się wybiórczo i jest podzielone na segmenty, tak aby informacje mogły być wykorzystywane tylko wtedy, gdy ich użycie jest powiązane z zadaniami danego sektora.
 • Urzędy konsularne Departamentu Stanu. Udostępnianie danych następuje po odmowie wydania zezwolenia na podróż i ma na celu pomoc funkcjonariuszom w podjęciu decyzji dotyczącej wizy na podstawie dostarczonych informacji.
 • Udostępnianie istotnych informacji uznanym i właściwym władzom federalnym, stanowym, lokalnym, plemiennym oraz zagranicznym agencjom rządowym, jak również innym połączonym instytucjom rządowym.
 • Wymiana informacji może zostać określona przez DHS, jeśli stwierdzone zostanie, że wymiana informacji może mieć bezpośrednie korzyści dla działań antyterrorystycznych lub jeśli jest wykorzystywana do gromadzenia informacji związanych z krajowymi i/lub międzynarodowymi przestępstwami naruszenia bezpieczeństwa.

Przewoźnicy lotniczy i morscy będą mieli dostęp do statusu wniosku ESTA. Nie otrzymują oni jednak żadnych danych osobowych innych niż te bezpośrednio związane z zezwoleniem na podróż.

Powrót na górę strony

Jak długo moje dane będą przechowywane na platformie ESTA?

Na ogół informacje pozostają aktywne tak długo, jak długo ważne jest zezwolenie na podróż, czyli przez okres dwóch lat. Okres ten może być krótszy, jeśli zezwolenie na podróż wygaśnie wcześniej niż oczekiwano z jakiegokolwiek powodu, na przykład paszport utraci ważność przed oficjalną datą wygaśnięcia zezwolenia na podróż, przy czym ESTA automatycznie wygasa wraz z paszportem.

Po wygaśnięciu zezwolenia na podróż DHS będzie przechowywać dane przez kolejny rok.

Po tym okresie dane wnioskodawcy zostaną archiwizowane przez kolejnych dwanaście lat.

Dane wykorzystywane z następujących powodów będą przechowywane przez cały okres działań, do których są wykorzystywane:

 • Dane nadal aktywnie wykorzystywane lub powiązane z działaniami organów ścigania
 • Dane CPB powiązane i zgodne z dochodzeniami, co obejmuje wnioski odrzucone.

Dane ESTA dostarczane w celu zastąpienia formularza I-94W i dane w nim zawarte będą przechowywane przez okres 75 lat.

Powrót na górę strony

Dlaczego moje dane są archiwizowane i kto ma do nich dostęp?

Wszystkie dane są archiwizowane po wygaśnięciu zezwolenia na podróż. Ma to na celu zapewnienie dostępności informacji, aby można je było odzyskać, gdyby były potrzebne do celów bezpieczeństwa narodowego, dochodzeń i innych powiązanych celów egzekwowania prawa.

Dostęp do danych po ich zarchiwizowaniu jest ograniczony i zostaną one użyte tylko w celach wymienionych powyżej.

Powrót na górę strony

Co zrobić, jeśli mój wniosek ESTA zostanie odrzucony?

Jeśli wnioskodawca nadal chce podróżować, mimo odrzucenia wniosku, konieczne jest ubieganie się o wizę nieimigracyjną. Więcej informacji na temat ubiegania się o odpowiednią wizę można uzyskać na stronie www.travel.state.gov. Na szczęście w tej sytuacji odmowa wydania wizy za pośrednictwem ESTA nie cofa automatycznie uprawnień do ubiegania się o wizę. Jeśli wniosek ESTA nie zostanie zatwierdzony, sprawa nie może zostać wniesiona do sądu w celu ponownego rozpatrzenia.

Powrót na górę strony

Czy możliwe jest ponowne ubieganie się o ESTA, jeśli już odmówiono mi ESTA?

Jeśli wniosek został odrzucony, bardzo mało prawdopodobne jest, że zostanie zatwierdzony przy drugiej próbie, jeśli okoliczności nie zmieniły się od daty pierwszego wniosku. Podróżni, którzy nie zakwalifikowali się do ESTA, nie mają uprawnień do podróżowania w ramach Programu Ruchu Bezwizowego, dlatego będą musieli ubiegać się o wizę nieimigracyjną za pośrednictwem najbliższej ambasady lub konsulatu USA.

Należy pamiętać, że ponowne złożenie wniosku z innymi lub fałszywymi informacjami w celu spełnienia wymagań dotyczących zezwolenia trwale dyskwalifikuje podróżnego do wyjazdu do USA w ramach Programu Ruchu Bezwizowego.

Powrót na górę strony

Odmówiono mi zezwolenia na podróż i chciałbym dowiedzieć się, jaki był tego powód? Jak mogę to zrobić?

Możesz złożyć wniosek o zadośćuczynienie online na stronie internetowej programu DHS Travel Redress Inquiry. Ponieważ jednak program ESTA został utworzony w taki sposób, że zezwolenia na podróż nie otrzymują tylko osoby, które nie kwalifikują się do podróżowania w ramach Programu Ruchu Bezwizowego lub których podróż do USA stanowiłaby zagrożenie dla bezpieczeństwa, nie ma gwarancji, że wniosek taki zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Ambasady i konsulaty nie mogą udzielać żadnych informacji ani rozwiązywać problemów związanych z odmową zezwolenia na podróż.

Powrót na górę strony

Czy możliwe jest uzyskanie wizy w trybie pilnym w ambasadzie lub konsulacie USA w przypadku, gdy wniosek o zezwolenie został odrzucony, a podróżny musi udać się w podróż natychmiast?

Dostępność spotkań następnego dnia po prostu nie może być zagwarantowana. Dlatego konieczne jest ubieganie się o zatwierdzenie ESTA z dużym wyprzedzeniem. Sugerowane minimum to 72 godziny przed odlotem. Aby jednak uniknąć problemów, wnioskodawcy powinni złożyć wniosek z kilkutygodniowym lub kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Więcej informacji na temat procesu wizowego można uzyskać w najbliższym konsulacie lub na stronie www.travel.state.gov.

Powrót na górę strony

Co należy zrobić, jeśli moja grupa jest zablokowana i nie mogę użyć identyfikatora grupy, aby uzyskać dostęp do wniosku?

Możesz przejść do strony Odzyskiwania wniosku, gdzie znajdziesz przycisk do odzyskania jednego wniosku. Za pomocą tej opcji można uzyskać dostęp do dowolnego wniosku, nawet jeśli grupa jest zablokowana.

Powrót na górę strony

Złóż wniosek o ESTA

Zniesienie wizy ESTA jest wymagane w przypadku podróży turystycznych, biznesowych lub tranzytowych trwających mniej niż 90 dni.. Nieuzyskanie zezwolenia ESTA może skutkować odmową wjazdu na granicy i wysoką grzywną. Zaleca się jak najszybsze złożenie wniosku.

Złóż wniosek o ESTA