Sprawdź status ESTA
Wiadomości, informacje i pomoc dotyczące ESTA.

Program Ruchu Bezwizowego

Czym jest Program Ruchu Bezwizowego?

Istnieje 41 krajów, które uczestniczą w Programie Ruchu Bezwizowego (VWP). Program ten umożliwia obywatelom krajów uczestniczących w programie podróżowanie do Stanów Zjednoczonych, wjeżdżanie na ich teren i przejeżdżanie przez nie jako nieimigranci, zarówno w celach biznesowych, jak i rekreacyjnych. Wizyty są ograniczone do 90 dni i nie ma potrzeby uzyskiwania dodatkowej wizy, jeśli dana osoba podróżuje w ramach programu VWP. Osobypodróżujące w ramach programu bezwizowego muszą zrzec się prawa do przeglądu lub odwołania przy składaniu wniosków ESTA.

Kiedy powstał Program Ruchu Bezwizowego?

Program Ruchu Bezwizowego (VWP) został utworzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1986 roku. Celem programu było umożliwienie większej liczbie krótkoterminowych podróży turystycznych i biznesowych, a także zmniejszenie obciążenia lokalnych zasobów Departamentu Stanu USA przy rozpatrywaniu wniosków o wizę turystyczną. Z biegiem lat program ewoluował, obejmując więcej krajów członkowskich, a także wprowadzając więcej ograniczeń w podróżowaniu. Niniejsza strona zawiera informacje na temat kryteriów przyjmowania nowych krajów do programu VWP, historii członkostwa, przyszłych perspektyw członkostwa, a także przegląd ESTA, elektronicznego zezwolenia na podróż, które umożliwia obywatelom kraju objętego programem VWP odwiedzanie Stanów Zjednoczonych bez wizy.

Co kwalifikuje potencjalny kraj do przystąpienia do Programu Ruchu Bezwizowego?

  • Kraje, które można uznać za suwerenne państwo
  • Kraje o wysokim wskaźniku rozwoju społecznego (HDI)
  • Kraje, które dzielą się danymi bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi
  • Kraje uważane za posiadające gospodarkę o wysokich dochodach
  • Kraje o niskim poziomie oszustw paszportowych i te, które śledzą zgubione lub skradzione paszporty
  • Kraje o ścisłych wymogach bezpieczeństwa paszportowego przy użyciu biometrycznych paszportów elektronicznych
  • Kraje z niską liczbą obywateli przedłużających swoje wizy i niską liczbą osób naruszających prawo imigracyjne.
  • Kraje o niskim wskaźniku odmowy wydania wizy nieimigracyjnej, w szczególności poniżej 3%, jak określono w sekcji 217 (c) (2) (A)
  • Kraje, które ustanowiły wiarygodne organizacje zajmujące się zwalczaniem terroryzmu, egzekwowaniem prawa, kontrolą graniczną i inne organizacje skoncentrowane na bezpieczeństwie, które dążą do ograniczenia krajowej przestępczości i terroryzmu.

Kraje obecnie uczestniczące w programie bezwizowym

Kraj lub kraje Data przyjęcia do programu bezwizowego
Wielka Brytania, Japonia 1988
Francja, Włochy, Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Niemcy Zachodnie (później Niemcy w 1990 r.) 1989
Andora, Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Monako, Nowa Zelandia, Norwegia, San Marino, Hiszpania 1991
Brunei 1993
Irlandia 1995
Australia 1996
Słowenia 1997
Portugalia, Singapur 1999
Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Słowacja, Korea Południowa 2008
Grecja 2010
Tajwan 2012
Chile 2014
Polska 2019
Chorwacja 2021
Izrael 2023

Kraje usunięte z programu bezwizowego

Kraj Data przyjęcia do programu bezwizowego Data usunięcia z programu bezwizowego
Argentyna 1996 2002
Urugwaj 1999 2003

Kraje weryfikowane pod kątem przystąpienia do programu bezwizowego

Kraj
Argentyna, Brazylia, Bułgaria, Cypr, Rumunia, Turcja, Urugwaj

Co kwalifikuje wnioskodawcę do wjazdu do USA w ramach programu bezwizowego?

Każda osoba, która jest obywatelem lub obywatelem posiadającym paszport jednego z krajów uczestniczących, może ubiegać się o wjazd w ramach programu VWP. Poniżej znajduje się lista czynników, które określają kwalifikowalność podróżnego:

 • Podróżny wjeżdża do Stanów Zjednoczonych jako nieimigrant na okres nie dłuższy niż 90 dni w celach biznesowych lub rekreacyjnych.
 • Posiadasz ważny paszport VWP wydany przez kraj uczestniczący w programie.
 • Nie stanowisz potencjalnego zagrożenia dla dobrobytu, zdrowia lub bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych lub ich obywateli.
 • Posiadasz bilet powrotny lub dalszy do miejsca docelowego poza Stanami Zjednoczonymi. Podróżny powinien mieć plany powrotu do domu, a jego podróż nie powinna kończyć się w pobliżu Stanów Zjednoczonych lub sąsiednich wysp. Jeśli jednak podróżny jest mieszkańcem jednego z tych obszarów, jest to dopuszczalne.
 • Jesteś w stanie dostarczyć dane osobowe i dowody, które pozwolą zidentyfikować Cię jako podróżnego kwalifikującego się do programu bezwizowego, takie jak paszport, odciski palców i zdjęcia twarzy.
 • Spełniłeś wszystkie wymagania związane z poprzednim przyjęciem do programu bezwizowego.
 • Użytkownik zrzeka się wszelkich praw do przeglądu lub odwołania się od decyzji w sprawie wniosku ESTA.
 • Funkcjonariusz Urzędu Celnego i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych (CBP) podejmie ostateczną decyzję w punkcie wjazdu.

Co muszą zrobić obywatele krajów objętych programem bezwizowym podczas wizyty w USA?

Obywatele krajów objętych programem bezwizowym będą potrzebować zatwierdzonego systemu ESTA lub elektronicznego systemu autoryzacji podróży, aby odwiedzić Stany Zjednoczone w celach turystycznych, biznesowych, tranzytowych lub medycznych. ESTA została stworzona w celu elektronicznego przetwarzania wniosków o zezwolenie na podróż online dla obywateli krajów objętych programem bezwizowym. Składając wniosek online, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) może wstępnie sprawdzić podróżnych pod kątem terrorystów i list zakazu lotów, podczas gdy wniosek jest nadal aktywny w systemie. Podróżni będą musieli spełnić wszystkie niezbędne wymagania ESTA, aby upewnić się, że ich wniosek zostanie zatwierdzony.

Kiedy powinienem raczej zdecydować się na wizę, aby podróżować do USA?

 • Jeśli pobyt w USA przekroczy 90 dni i nie jest zgodny z wymogami wjazdu do USA w ramach programu ruchu bezwizowego, ponieważ wizyta nie jest krótkoterminowa w celach rekreacyjnych lub biznesowych.
 • Jeśli przewoźnik lotniczy, z którego korzystasz w celu podróży do USA, nie jest powiązany z programem bezwizowym.
 • Jeśli uważasz, że nie kwalifikujesz się do wjazdu do USA w ramach programu bezwizowego bezpośrednio na podstawie § 212(a) ustawy o imigracji i obywatelstwie.

Czy istnieją wady korzystania z programu VWP?

Ze względu na zrzeczenie się prawa do przeglądu i odwołania w ramach programu VWP, należy zwrócić uwagę na następujące warunki:

 • Nie masz prawa do odwołania się od decyzji o dopuszczalności, jeśli odmówiono Ci wjazdu do USA. Oznacza to, że możesz podróżować do USA i nadal nie uzyskać pozwolenia na wjazd, ale nie będziesz mieć prawa do zakwestionowania odmowy wjazdu.
 • Nie masz prawa do przeglądu lub odwołania się od decyzji o wydaleniu ze Stanów Zjednoczonych, jeśli złamiesz warunki podróży w ramach programu VWP. Nie dotyczy to osób, które wjechały do USA jako osoby ubiegające się o azyl.

Status osoby niebędącej imigrantem jest niezmienny po uzyskaniu pozwolenia na wjazd do USA w ramach Programu Ruchu Bezwizowego.

Co zrobić, jeśli funkcjonariusz CBP nie zezwoli mi na wjazd do Stanów Zjednoczonych w ramach programu bezwizowego?

Jeśli funkcjonariusz CBP odmówi Ci wjazdu do USA, będziesz musiał wrócić do kraju pochodzenia lub kraju trzeciego, jeśli posiadasz bilet powrotny do miejsca docelowego.

Czy ESTA to to samo co wiza elektroniczna?

Nie, różnią się, ponieważ wymagania wizowe dla wiz B1 i B2 wymagają rozmowy kwalifikacyjnej w ambasadzie lub konsulacie USA w kraju obywatelstwa lub zamieszkania wnioskodawcy. System ESTA nie wymaga tak wielu informacji przed podróżą, podczas gdy wniosek o wizę wymaga więcej danych osobowych, historii podróży, pytań dotyczących przeszłości i bezpieczeństwa, a także informacji dotyczących planów podróży wnioskodawcy. Uczestnicy programu Visa Waiver nie podlegają tym pytaniom podczas ubiegania się o zezwolenie na podróż.

Ważne uwagi dotyczące ESTA

 • Zezwolenie ESTA nie jest wizą, lecz zwolnieniem z obowiązku wizowego.
 • Zezwolenie ESTA jest wymagane w przypadku przybycia drogą lądową, powietrzną lub statkiem wycieczkowym
 • Zatwierdzone zezwolenie ESTA nie gwarantuje wjazdu, ponieważ po jego przyznaniu stale sprawdzana jest dopuszczalność wnioskodawcy.
 • O zezwolenie mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze paszportów kwalifikujących się krajów.
 • Z ESTA można korzystać w celach turystycznych, biznesowych, tranzytowych, medycznych i innych przez okres 90 dni. ESTA umożliwia podróżnym prowadzenie działalności biznesowej i turystycznej bez ubiegania się o wizę. Zezwolenie ESTA jest ważne we wszystkich 50 stanach USA, a także na terytoriach USA, takich jak Portoryko i Wyspy Dziewicze USA na Karaibach.
 • Podróżni, którzy chcą ubiegać się o ESTA, powinni złożyć wniosek online na 72 godziny przed wylotem do USA. Podróżny musi posiadać swój ESTA przed wejściem na pokład pojazdu, samolotu lub statku morskiego do Stanów Zjednoczonych.
 • Po zatwierdzeniu, ESTA jest ważna przez dwa lata lub do daty wygaśnięcia ważności paszportu, w zależności od tego, która data nastąpi wcześniej.
 • Osoby, którym odmówiono ESTA, mogą nadal kwalifikować się do ubiegania się o wizę turystyczną B2 lub wizę biznesową B1 w celu odwiedzenia Stanów Zjednoczonych.
 • Dzieci i niemowlęta muszą ubiegać się o zezwolenie ESTA i muszą mieć zatwierdzone wnioski ESTA, aby móc podróżować do Stanów Zjednoczonych.
 • Osoby, które podróżowały do Iranu, Iraku, Libii, Korei Północnej, Somalii, Sudanu, Syrii lub Jemenu w dniu 1 marca 2011 r. lub po tej dacie lub osoby, które są obecnie lub w przeszłości podwójnymi obywatelami Iranu, Iraku, Korei Północnej, Sudanu lub Syrii, mogą nie kwalifikować się już do ESTA i powinny rozważyć ubieganie się o wizę w celu odwiedzenia Stanów Zjednoczonych, jeśli ich ESTA zostanie odrzucona.

Więcej informacji na temat wymogów ESTA dla osób ubiegających się o wizę można znaleźć na poniższej stronie: Wymagania ESTA

Odniesienia

[1] "Program Ruchu Bezwizowego". Departament Stanu USA. Retrieved 2017-05-16. https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html

[2] "TRAVEL ADVISORY; Accord Allows Trips to Japan Without a Visa". The New York Times. 30 października 1988. Retrieved 2017-05-16. https://www.nytimes.com/1988/10/30/travel/travel-advisory-accord-allows-trips-to-japan-without-a-visa.html

[3] "United States General Accounting Office: Implications of Eliminating the Visa Waiver Program" (PDF). Retrieved 2017-05-16. http://www.gao.gov/new.items/d0338.pdf

[4] "Visa Waiver Program". Americanlaw.com. Retrieved 2017-05-16. http://www.americanlaw.com/vwpp.html