ESTA dla obywateli Polski

ESTA dla obywateli Polski

Uprawnienia ESTA

Od 11 listopada 2019 r. obywatele polscy mogą ubiegać się o ESTA
Polska przystąpiła do Programu Ruchu Bezwizowego w 2019 r.
Polska jest aktywnym członkiem Programu Ruchu Bezwizowego

Inne wymogi ESTA

➤ ESTA jest przeznaczona dla wizyt krótszych niż 90 dni
➤ Podróżni przybywający samolotem lub drogą morską wymagają ESTA
Wymagany jest ważny paszport elektroniczny nadający się do odczytu maszynowego
➤ ESTA jest przeznaczona do celówturystycznych, biznesowych, medycznych lub tranzytowych
➤ Oddzielny wniosek ESTA jest wymagany dla każdego niemowlęcia, dziecka, osoby nieletniej i każdego dorosłego podróżnego


Obywatele polscy mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku wizowego w ramach ESTA (Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży) na podróż do Stanów Zjednoczonych. ESTA umożliwia obywatelom Polski odwiedzanie USA bez wizy w celach turystycznych, biznesowych, tranzytowych, medycznych i krótkich kursów przez okres do 90 dni na wizytę. Polska została włączona do Programu Ruchu Bezwizowego w 2019 roku. Środki bezpieczeństwa, mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym, wymuszają wstępną kontrolę podróżnych przed ich przybyciem do Stanów Zjednoczonych.

ESTA została ustanowiona w 2009 r. w celu usprawnienia rozpatrywania wniosków o wizę oraz zapewnienia amerykańskim Służbom Celnym i Ochrony Granic, a także Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) możliwości wstępnej kontroli podróżnych pod kątem licznych baz danych dotyczących zakazu lotów, przestępstw i terrorystów. Od 11 listopada 2019 r. obywatele polscy mogą korzystać z zatwierdzonego zezwolenia ESTA, aby wjechać do Stanów Zjednoczonych. Jednak w przypadku, gdy obywatel polski nie zostanie przyjęty lub nie kwalifikuje się do ESTA bądź chce odwiedzić Stany Zjednoczone na dłużej niż 90 dni albo w innych celach podróży niż te dozwolone na mocy ESTA, będzie musiał ubiegać się o odpowiednią wizę USA.

Obywatele polscy muszą złożyć wniosek online o ESTA. ESTA jest wymagana przed wejściem na pokład samolotu lub statku morskiego do Stanów Zjednoczonych, a wniosek o nią należy złożyć co najmniej 72 godziny przed wyjazdem. Do wniosku ESTA należy użyć aktualnego, ważnego paszportu elektronicznego. Wnioskodawcy mogą zapoznać się ze szczegółowymi wymogami ESTA, a także zapoznać się z często zadawanymi pytaniami na temat ESTA, aby uzyskać więcej informacji przed rozpoczęciem składania wniosku ESTA.

Zatwierdzony wniosek ESTA nie zapewnia obywatelowi polskiemu takiego samego poziomu praw jak posiadaczowi wizy USA. Osoba ubiegająca się o wizę będzie musiała złożyć bardziej szczegółowy formularz wniosku, zwany DS-160, i wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej w konsulacie lub ambasadzie USA. Ponadto, w zależności od rodzaju wizy, od wnioskodawców wymagane mogą być dodatkowe dokumenty świadczące o autentyczności ich planów i celów podróży w USA przed wjazdem do tego kraju.

Porady dotyczące wniosków ESTA
  • Wnioski należy składać co najmniej 72 godziny przed odlotem do USA.
  • Osoby, którym odmówiono wydania ESTA, mogą nadal ubiegać się o wizę turystyczną B2 lub wizę biznesową B1
  • Zatwierdzona ESTA może zostać odwołana w dowolnym momencie i nie gwarantuje przyjęcia do USA

Dowiedz się więcej o ESTA

Zalety ESTA
  • ESTA umożliwia wielokrotny wjazd
  • Wniosek można złożyć przy pomocy komputera stacjonarnego lub aplikacji mobilnej online 
  • Dwuletni okres ważności lub do terminu wygaśnięcia paszportu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej
  • Decyzje w sprawie wniosków ESTA są zazwyczaj podejmowane natychmiast

Złóż wniosek o ESTA