Złóż wniosek o ESTA - elektroniczny system autoryzacji podróży

ESTA jest wymaganym zezwoleniem na podróż dla uprawnionych podróżnych wjeżdżających do Stanów Zjednoczonych drogą lądową, powietrzną lub morską w przypadku wizyt krótszych niż 90 dni.

Złóż wniosek o ESTA


Złóż wniosek o ESTA - elektroniczny system autoryzacji podróży

ESTA jest wymaganym zezwoleniem na podróż dla uprawnionych podróżnych wjeżdżających do Stanów Zjednoczonych drogą lądową, powietrzną lub morską w przypadku wizyt krótszych niż 90 dni.

O ESTA mogą ubiegać się wyłącznie podróżni posiadający ważne obywatelstwo z krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego.

Nieuzyskanie zezwolenia ESTA może skutkować odmową wjazdu na granicy i wysoką grzywną. Zaleca się jak najszybsze złożenie wniosku.

Złóż wniosek o ESTASprawdzenie uprawnień do wizy w USA na podstawie obywatelstwa:   
1
- Wypełnij formularz

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla każdego podróżnego.

Złóż wniosek o ESTA
2
- Potwierdź dane

Potwierdź dane dla każdego podróżnego.

Złóż wniosek o ESTA
3
- Dokonaj płatności

Zapłać kartą kredytową/debetową lub przelewem bankowym.

Złóż wniosek o ESTA
4
- Odbierz swój ESTA

Otrzymaj autoryzację ESTA za pośrednictwem poczty e-mail.

Złóż wniosek o ESTA

Wniosek o zniesienie wizy ESTA

Podróżni wjeżdżający do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych trwających krócej niż 90 dni muszą złożyć wniosek o ESTA (elektroniczny system autoryzacji podróży).

Obywatele krajów objętych VWP (Visa Waiver Program) są zobowiązani do uzyskania elektronicznego systemu autoryzacji podróży, aby podróżować do lub przez USA. System zniesienia wiz ESTA jest obsługiwany przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, a wnioski dotyczące elektronicznego systemu autoryzacji podróży można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Jeśli potrzebujesz wielu ESTA dla swojej rodziny/partnera/grupy znajomych możesz wypełnić wszystkie te wnioski w jednym zamówieniu korzystając z tej usługi - po wypełnieniu danych w formularzu istnieje możliwość dodania innych podróżnych.

Kto może ubiegać się o zniesienie wizy ESTA?

Podróżujący posiadający obywatelstwo jednego z następujących krajów mogą ubiegać się o wjazd do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem ESTA. Należy pamiętać, że dodatkowe wymagania mogą być istotne, aby kwalifikować się do ESTA. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę wymagań ESTA lub odwiedź FAQ.

 •   Andora
 •   Australia
 •   Austria
 •   Belgia
 •   Brunei
 •   Chile
 •   Czechy
 •   Dania
 •   Niemcy
 •   Estonia
 •   Finlandia
 •   Francja
 •   Grecja
 •   Węgry
 •   Islandia
 •   Irlandia
 •   Włochy
 •   Japonia
 •   Łotwa
 •   Liechtenstein
 •   Litwa
 •   Luksemburg
 •   Malta
 •   Monako
 •   Holandia
 •   Nowa Zelandia 
 •   Norwegia
 •   Polska
 •   Portugalia
 •   San Marino
 •   Singapur
 •   Słowacja
 •   Słowenia
 •   Korea Południowa
 •   Hiszpania
 •   Szwecja
 •   Szwajcaria
 •   Tajwan
 •   Wielka Brytania

Zezwolenie na podróż ESTA uprawnia tylko do wejścia na pokład samolotu, statku lub przejazdu przez granicę do Stanów Zjednoczonych. Ostateczna decyzja o wjeździe do Stanów Zjednoczonych zostanie podjęta przez Służbę Celną i Ochronę Granic (CBP) w punkcie wjazdu.

Jak działa proces składania wniosków?

Z tej witryny mogą korzystać osoby odwiedzające Stany Zjednoczone, które chcą złożyć wniosek o natychmiastowe zezwolenie na podróż ESTA online. Aby złożyć wniosek, wykonaj następujące czynności:

 • Wypełnij i wypełnij wniosek online – dokładnie sprawdź numer paszportu i kraj wydania paszportu.
 • Potwierdź dane każdego podróżnego
 • Prześlij aplikacje
 • Dokonaj płatności
 • Stan aplikacji zostanie wysłany do Ciebie e-mailem po podjęciu decyzji.

Twój wniosek o ESTA zostanie rozpatrzony, a autoryzacja zostanie przesłana pocztą e-mail. Pomyślne zgłoszenie zajmie około 5 minut.

Wsparcie przez e-mail i telefon jest dostępne dla wnioskodawców ESTA, jeśli potrzebują pomocy.

Informacje o rozpatrywaniu wniosku ESTA

Zatwierdzone zezwolenie na zwolnienie z obowiązku wizowego ESTA zostaje dostarczone pocztą elektroniczną w ciągu 1 godziny od złożenia wniosku.

Zezwolenie ESTA będzie ważne przez 2 lata lub do terminu wygaśnięcia paszportu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Wyślemy przypomnienie, kiedy będzie się zbliżać termin upływu ważności ESTA.

Następujące usługi są dostępne dla wszystkich osób składających wnioski ESTA:

* Przegląd i weryfikacja danych
* Natychmiastowe przetwarzanie ESTA
* Natychmiastowe aktualizacje statusu wniosku ESTA
* Powiadomienie o statusie w czasie rzeczywistym przez e-mail
* Całodobowe wsparcie przez e-mail i telefon
* Przechowywanie danych w rejestrze przez 2 lata w przypadku utraty numeru ESTA