Sprawdź status ESTA
Wiadomości, informacje i pomoc dotyczące ESTA.

ESTA dla obywateli Brazylii

ESTA dla obywateli Brazylii

Kwalifikowalność do ESTA

Invalid Obywatele Brazylii nie mogą ubiegać się o ESTA
Valid Brazylia jest obecnie oceniana pod kątem programu bezwizowego dla wjazdu w najbliższej przyszłości.


Obywatele Brazylii nie kwalifikują się do ubiegania się o zniesienie wiz ESTA (Elektroniczny System Autoryzacji Podróży) w celu podróży do Stanów Zjednoczonych, jednak może się to zmienić.

W związku z tym obywatele Brazylii będą musieli uzyskać wizę, aby podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych, biznesowych, tranzytowych lub innych. Aby uzyskać więcej informacji na temat ubiegania się o wizę amerykańską, obywatele Brazylii mogą odwiedzić stronę: https://usa-visas.com.

Rząd Stanów Zjednoczonych nieustannie ocenia środowisko gospodarcze i polityczne krajów członkowskich Programu Ruchu Bezwizowego. Potencjalne kraje członkowskie są oceniane pod kątem ich ogólnej stabilności wewnętrznej, a także prawdopodobieństwa, że obywatele danego kraju członkowskiego będą nadużywać Visa Waiver Program. Znaczenie tych rozważań polega na tym, że zapewniają one, że kraj ojczysty osoby ubiegającej się o zniesienie wiz nie stoi w obliczu zawirowań politycznych lub gospodarczych, a tym samym podróżny będzie mniej skłonny do naruszenia zasad programu.