Sprawdź status ESTA
Wiadomości, informacje i pomoc dotyczące ESTA.

Uzyskanie wizy USA przez osoby z rejestrem karnym

Zaktualizowano: paź 26, 2022  | Tagi: Wiza z rejestrem karnym, ESTA

Wstęp

W razie domowy ESTA z powodu wcześniejszych wyroków karnych, następną opcją uzyskania zezwolenia na podróż do Stanów Zjednoczonych jest ubieganie się o wizę USA. Istnieją trzy typy wiz wjazdowych: Wiza turystyczna B-2, wiza biznesowa B-1 lub wiza B-1/B-2 w łączonych celach turystycznych i biznesowych.

Jak ubiegać się o wizę USA, jeśli mam rejestr karny?

Kolejnym najbardziej odpowiednim zezwoleniem na podróż dla wnioskodawców, których wniosek o ESTA został odrzucony, jest wiza wjazdowa. Można starać się o wizę B-2 lub B-1 w celach turystycznych, biznesowych, medycznych lub tranzytowych. Proces ubiegania się o wizy wjazdowe jest dłuższy i bardziej kosztowny, ale oferuje dodatkowe korzyści, takie jak dłuższy okres ważności i dłuższy dozwolony czas pobytu. Aby uzyskać pełne porównanie, można odwiedzić stronę Czy potrzebuję ESTA, czy wizy?. Oprócz wypełnienia formularza zgłoszeniowego DS-160 należy wypełnić formularz VCU-1, korzystając z poniższego łącza: http://photos.state.gov/libraries/unitedkingdom/164203/cons-visa/VCU01_London.pdf

Jakie są istotne pytania związane z rejestrem karnym w formularzu DS-160?

Pytania w formularzu DS-160 najbardziej istotne dla osób z historią kryminalną niezwiązaną z terroryzmem są następujące:

  • „Czy jesteś obecnie lub czy kiedykolwiek w przeszłości nadużywałeś/-łaś lub byłeś/-łaś uzależniony/-a od narkotyków?”
  • „Czy kiedykolwiek zostałeś/-łaś aresztowany/-a lub skazany/-a za jakiekolwiek wykroczenie lub przestępstwo, nawet jeśli zastosowano ułaskawienie, amnestię lub inne podobne działanie?”
  • „Czy naruszyłeś/-łaś kiedykolwiek prawo dotyczące substancji kontrolowanych lub czy uczestniczyłeś/-łaś w spisku w celu naruszenia takiego prawa?”
  • „Czy przyjeżdżasz do Stanów Zjednoczonych, aby uprawiać prostytucję lub prowadzić nielegalną skomercjalizowaną działalność przestępczą bądź zajmowałeś/-łaś się prostytucją lub stręczycielstwem w ciągu ostatnich 10 lat?”
  • „Czy kiedykolwiek zajmowałeś/-łaś się praniem brudnych pieniędzy lub czy zamierzać podjąć takie działania?”
  • „Czy kiedykolwiek popełniłeś/-łaś przestępstwo handlu ludźmi w Stanach Zjednoczonych lub poza USA lub uczestniczyłeś/-łaś w spisku, aby popełnić takie przestępstwo?”

Źródło: https://ceac.state.gov/genniv/

W przypadku każdego z powyższych pytań konieczne będzie podanie szczegółowych informacji dotyczących sytuacji osobistej wnioskodawcy oraz uzasadnienie rehabilitacji od czasu skazania za jakąkolwiek powiązaną działalność przestępczą wynikającą z powyższych okoliczności. Odpowiedzi powinny być szczere i zgodne z prawdą oraz powinny być odpowiednio uzasadnione. Na przykład, działania stanowiące część rehabilitacji obejmują brak dalszych wyroków, uzyskanie pracy, założenie działalności gospodarczej lub założenie rodziny.

Co zrobić z formularzem VCU-1?

Formularz VCU-1 należy wypełnić online, a następnie wydrukować. Po wydrukowaniu i ręcznym podpisaniu VCU-1 należy go zeskanować, aby uzyskać podpisaną kopię elektroniczną. Następnie należy wysłać e-mailem zarówno zeskanowaną podpisaną elektroniczną kopię VCU-1, jak i zaświadczenie policyjne ACRO od Stowarzyszenia Komendantów Głównych Policji (ACPO), na następujący adres e-mail: LondonVABS@state.gov

Kopię ACRO można uzyskać pod następującym adresem: http://www.acro.police.uk/police_certificates.aspx

Wydrukowaną kopię formularza VCU-1 i zaświadczenie policyjne ACRO ze Stowarzyszenia Komendantów Głównych Policji (ACPO) należy również przynieść na rozmowę w ambasadzie (którą można zaplanować, wykonując poniższe czynności). Więcej informacji na temat tego procesu można znaleźć tutaj: https://uk.usembassy.gov/visas/ineligibilities-and-waivers-2/arrest-caution-conviction/

Po przesłaniu i uzyskaniu poświadczenia wypełnienia formularza DS-160 oraz uzyskaniu formularza VCU-1 i zaświadczenia policyjnego ACRO, musisz umówić się na wizytę w ambasadzie USA. Zapoznaj się z tym artykułem, aby uzyskać więcej informacji na temat planowania wizyty w ambasadzie USA

Moje skazanie jest uważany za zatarte – czy mimo to muszę uzyskać ACRO?

Tak, nadal musisz przedstawić zaświadczenie policyjne ACRO podczas ubiegania się o wizę, nawet jeśli wyrok skazujący został zatarty.

Co się stanie w razie odmowy wydania wizy USA?

W razie decyzji odmownej w sprawie wydania wizy USA, wnioskodawca zostanie powiadomiony o odpowiednich przepisach prawa imigracyjnego uzasadniających odmowę. Przed ponownym złożeniem wniosku należy przygotować dowody uzasadniające twierdzenie, że przepisy imigracyjne, które stanowiły wcześniej podstawę odrzucenia wniosku o wizę USA, nie mają już zastosowania do kolejnego wniosku.

Podsumowanie

Odmowa ESTA nie oznacza, że wnioskodawca nie będzie mógł wjechać do Stanów Zjednoczonych. Wizy takie jak wiza turystyczna B-2 i wiza biznesowa B-1, są alternatywnymi zezwoleniami na podróż, które zwykle zapewniają większe korzyści niż ESTA, ale wiążą się z dłuższym i bardziej kosztownym procesem składania wniosków.

Źródła informacji

  1. https://travel.state.gov/content/travel.html