Sprawdź status ESTA
Wiadomości, informacje i pomoc dotyczące ESTA.

Ubieganie się o ESTA z rejestrem karnym

Zaktualizowano: sty 21, 2024  | Tagi: ESTA z rejestrem karnym, Wiza z rejestrem karnym, Wymagania ESTA

Czy można uzyskać ESTA z wcześniejszymi aresztowaniami lub wyrokami skazującymi?

Applying for an ESTA with a Criminal Record
Ubieganie się o ESTA z rejestrem karnym


Tak, ESTA można uzyskać z rejestrem karnym, jednak uzyskanie zatwierdzenia ESTA będzie zależeć od charakteru przestępstwa, wieku sprawcy w tym czasie, a także daty popełnienia przestępstwa. Bez względu na to, gdzie przestępstwo miało miejsce na świecie, aresztowanie, ostrzeżenie lub wyrok skazujący muszą zostać zadeklarowane w systemie ESTA, w stosownych przypadkach, lub we wniosku o wizę amerykańską.

Podróżni z przeszłością kryminalną, którzy planują ubiegać się o zezwolenie ESTA na wjazd do Stanów Zjednoczonych, często przeoczają subtelności pytań kwalifik acyjnych w formularzu wniosku. Pytania kwalifikacyjne ESTA obejmują różne okoliczności związane z historią wnioskodawcy. Pytania te mają na celu uchwycenie możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa wnioskodawcy. Dwa pytania kwalifikacyjne, które są najczęściej omawiane w formularzu ESTA, dotyczą aresztowań i wyroków skazujących związanych z moralnością. Obciążenie moralne jest uważane za moralnie zdeprawowane lub nikczemne zachowanie, które jest sprzeczne z przyjętymi standardami i uczuciami społeczności. Te dwa pytania są następujące:

"Czy kiedykolwiek byłeś aresztowany lub skazany za przestępstwo, które spowodowało poważne uszkodzenie mienia lub poważną krzywdę innej osobie lub organowi rządowemu?".

To pytanie odnosi się do wyroków skazujących i aresztowań, które skutkowały poważnym uszkodzeniem mienia lub poważną szkodą dla innej osoby lub organu rządowego. Przykłady, które można uznać za poważne, obejmują między innymi:

  • Przestępstwa przeciwko osobie, takie jak morderstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, gwałt, rażąca nieprzyzwoitość, poważne napaści, porwania.
  • Przestępstwa przeciwko mieniu, takie jak podpalenie, włamanie, kradzież, rozbój, oszustwo, przyjęcie skradzionego mienia.
  • Przestępstwa przeciwko organom rządowym, takie jak oszustwa podatkowe, uchylanie się od płacenia podatków, przekupstwo, krzywoprzysięstwo.

"Czy kiedykolwiek naruszyłeś jakiekolwiek prawo związane z posiadaniem, używaniem lub dystrybucją nielegalnych narkotyków?"

To pytanie jest jaśniejsze, ponieważ pyta konkretnie, czy zostało naruszone prawo związane z posiadaniem, używaniem lub dystrybucją nielegalnych narkotyków. Jednak niektóre niespójności transgraniczne mogą skomplikować odpowiedzi wnioskodawcy. Na przykład legalne używanie substancji kontrolowanej, takiej jak medyczna marihuana w kraju pochodzenia wnioskodawcy, jest nadal uważane za nielegalne używanie substancji zgodnie z prawem federalnym Stanów Zjednoczonych, mimo że kilka stanów zalegalizowało jej używanie. Wnioskodawcy będą musieli ustalić, czy używanie przez nich nielegalnego narkotyku powinno uzasadniać odpowiedź "tak" na to pytanie, co prawdopodobnie spowoduje odmowę ESTA. Ostatecznie, jeśli nie został skazany za przestępstwo związane z narkotykami, odpowiedź na to pytanie dotyczy bardziej uczciwości wnioskodawcy, ponieważ Urząd Celny i Ochrony Granic (CBP) może nie być w stanie zweryfikować naruszenia przepisów dotyczących narkotyków.

Czy można podróżować z wyrokiem skazującym za narkotyki?

Uzyskanie ESTA z nielegalnym wyrokiem skazującym za narkotyki wiązałoby się z odpowiedzią "Nie" na oba pytania dotyczące historii kryminalnej i nielegalnego zażywania narkotyków. Należy jednak wziąć pod uwagę, że odpowiedź "Nie" na naruszenie przepisów związanych z posiadaniem, używaniem lub dystrybucją nielegalnych narkotyków byłaby niezgodna z prawdą, jeśli zostałeś skazany za działania określone w pytaniu dotyczącym nielegalnych narkotyków. Jeśli Twój wniosek o ESTA zostanie odrzucony, nadal możesz ubiegać się o wizę turystyczną B-2 lub wizę biznesową B-1 i mieć możliwość wyjaśnienia okoliczności związanych z wyrokami skazującymi za wcześniejsze posiadanie lub używanie narkotyków.

Czy możesz podróżować na podstawie ESTA z wyrokiem skazującym za jazdę pod wpływem alkoholu?

Pojedynczy przypadek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu nie jest uważany za przestępstwo moralne zgodnie z amerykańskimi zasadami dotyczącymi ustalania dobrego charakteru moralnego. Jeśli jednak wnioskodawca jest nałogowym pijakiem z wieloma naruszeniami dotyczącymi picia alkoholu lub popełnił przestępstwo w wyniku picia, które spowodowało poważne szkody dla innych osób lub mienia innej osoby lub organu rządowego, wówczas może odpowiedzieć "Tak" na pytanie dotyczące historii kryminalnej w formularzu ESTA.

Czy można podróżować na podstawie ESTA z zarzutem napaści?

Jeśli napaść nie spowodowała poważnych obrażeń lub szkód dla osoby lub jej mienia, wówczas wnioskodawca może prawdopodobnie odpowiedzieć "Nie" na pytanie dotyczące historii kryminalnej, jeśli najdokładniej odzwierciedla to jego sytuację.

Czy można podróżować na podstawie ESTA z wyrokiem w zawieszeniu?

Wyrok w zawieszeniu jest zasadniczo warunkową karą sądową, która jest egzekwowana w przypadku popełnienia kolejnych przestępstw. Odpowiedzi wnioskodawcy ubiegającego się o zezwolenie ESTA na pytania dotyczące historii karnej oraz posiadania lub zażywania narkotyków w przypadku wyroku w zawieszeniu nie ulegną zmianie. Jeśli wyrok skazujący wnioskodawcy nie jest uważany za przestępstwo moralne, może być prawdopodobne, że odpowiedź na pytanie dotyczące historii kryminalnej może zostać wpisana jako "Nie".

Czy można podróżować na podstawie ESTA z zatartym wyrokiem skazującym?

Amerykańskie przepisy wizowe i imigracyjne nie uznają ustawy o rehabilitacji przestępców, więc jeśli wyrok skazujący zostanie uznany za wydany w Wielkiej Brytanii lub innym kraju o podobnych ustaleniach dotyczących wyroków skazujących, wnioskodawcy muszą uwzględnić swoje wyroki skazujące w formularzu ESTA tylko wtedy, gdy spowodowały one poważne szkody dla osoby, mienia osoby lub mienia organu rządowego.

Czy można podróżować do Ameryki za kaucją za dobre zachowanie?

To pytanie zadają sobie podróżni z Australii. Kaucja za dobre zachowanie to wyrok bez pozbawienia wolności, w którym, jeśli nie zostaną popełnione dalsze przestępstwa, przestępca nie zostanie skazany na karę więzienia po upływie określonego czasu. Potencjalni wnioskodawcy ESTA będą musieli zgodnie z prawdą odpowiedzieć na pytania dotyczące charakteru ich historii kryminalnej, a także historii posiadania i używania narkotyków. Dlatego też posiadanie kaucji za dobre zachowanie nie zmienia technicznie okoliczności ubiegania się o ESTA, jednak w przypadku odmowy ESTA, posiadanie kaucji za dobre zachowanie pomogłoby w ustaleniu dobrego charakteru moralnego (GMC) przy ubieganiu się o wizę amerykańską.

Czy można podróżować do Ameryki bez ESTA lub wizy?

Nie, do wjazdu do Stanów Zjednoczonych wymagana jest zatwierdzona ESTA lub ważna wiza amerykańska. W większości przypadków nie będziesz mógł wejść na pokład samolotu, statku morskiego lub przejechać przez granicę USA bez zatwierdzonego systemu ESTA lub ważnej wizy.

Co się stanie, jeśli skłamię we wniosku ESTA?

Jeśli CBP odkryje, że skłamałeś w formularzu ESTA, Twój wniosek zostanie odrzucony w ciągu 72 godzin od jego złożenia. Co więcej, ESTA prawdopodobnie zostanie odrzucona, nawet jeśli została wcześniej zatwierdzona. W wielu sytuacjach ESTA może zostać zatwierdzona , a następnie odrzuc ona bez powiadomienia lub wyjaśnienia. CBP zastrzega sobie prawo do cofnięcia ESTA w dowolnym momencie. Osoby ubiegające się o zezwolenie ESTA zrzekają się prawa do odwołania się od odmowy zezwolenia na podróż w ramach ubiegania się o wjazd do Stanów Zjednoczonych w ramach programu bezwizowego.

Wnioski

Uzyskanie zezwolenia ESTA z historią kryminalną wymaga różnych rozważań w zależności od okoliczności wnioskodawcy. Zawsze odpowiadaj na pytania najlepiej jak potrafisz i w sposób zgodny z prawdą. Jeśli odmówiono Ci ESTA, nadal możesz kwalifikować się do ubiegania się o wizę amerykańską. Więcej informacji można znaleźć na stronie Uzyskanie wizy amerykańskiej z rejestrem karnym.