Powody, dla których wniosek ESTA zostaje odrzucony

Opublikowany: Oct 26, 2022, Zaktualizowano: Oct 26, 2022 | Tagi: Odmowa ESTA, „Brak zezwolenia na podróż” ESTA

Odmowa ESTA może być rozczarowaniem i powodować niedogodności dla podróżnych planujących pobyt w USA. Wnioskodawcy nadal mają jednak możliwość ubiegania się o wizę biznesową B1, wizę turystyczną B2 lub wizę turystyczną B1/B2. Dlaczego wniosek o ESTA może zostać odrzucony? Istnieje kilka typowych powodów, dla których wniosek ESTA zostaje odrzucony lub wydana zostaje decyzja „Brak zezwolenia na podróż” według uznania Urzędu Celnego i Ochrony Granic. Odmowa ESTA jest najprawdopodobniej spowodowana jedną lub kilkoma z następujących przyczyn:

  1. Podczas poprzedniej wizyty w Stanach Zjednoczonych podróżny przedłużył pobyt ponad czas dozwolony dla wydanej wizy lub zezwolenia na podróż na podstawie zniesienia obowiązku wizowego.
  2. Podczas poprzedniej wizyty w Stanach Zjednoczonych wnioskodawca nie miał odpowiedniej wizy upoważniającej do pracy
  3. Wnioskodawca złożył wcześniej wniosek o wizę lub zezwolenie na podróż na podstawie zniesienia obowiązku wizowego, po czym odmówiono mu wjazdu do Stanów Zjednoczonych.
  4. Odpowiedzi udzielone w formularzu wniosku ESTA były nieprawidłowe i niezgodne z danymi w systemach rządowych USA.
  5. Podano dane paszportu, który rzekomo został zgubiony lub skradziony, ale w rzeczywistości nadal znajdował się w posiadaniu wnioskodawcy.
  6. Wnioskodawca był karany w przeszłości, a niezależnie od odpowiedzi na pytanie 2 w formularzu wniosku ESTA stwierdzono, że ma historię wyroków skazujących.
  7. Wnioskodawca nosi nazwisko osoby, która popełniła przestępstwo, podając się za niego lub jest ofiarą kradzieży tożsamości.

UWAGA: W razie popełnienia błędu we wniosku ESTA, zalecamy zapoznanie się z tym artykułem i obejrzenie filmu: https://usa-esta.pl/informacje-esta/fixing-a-mistake-on-your-esta-application/

Należy pamiętać, że same uprawnienia nie gwarantują zezwolenia na podróż do USA w ramach programu wizowego, ani nie gwarantują wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Ze względu na przeszłość kryminalną lub imigracyjną wnioskodawca może nie zostać dopuszczony do podróżowania w ramach programu bezwizowego i w żadnych innych okolicznościach nie ulegnie to zmianie. System rządowy sprawdza dane w wielu bazach danych, aby upewnić się, że wnioskodawcy są poddawani odpowiedniej kontroli. Wniosek został odrzucony z takiego lub innego powodu. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA nie podaje niestety powodów odmowy wydania zezwolenia ESTA i nie jest do tego zobowiązany.

W razie odmowy ESTA, można ubiegać się o wizę B2 lub B1, aby odwiedzić Stany Zjednoczone w celach turystycznych, biznesowych, medycznych lub tranzytowych.

Źródła informacji

  1. https://travel.state.gov/content/travel/en.html

Dzielić

FacebookTwitterYoutube

Złóż wniosek o ESTA

ESTA jest wymaganym zezwoleniem na podróż dla uprawnionych podróżnych wjeżdżających do Stanów Zjednoczonych drogą lądową, powietrzną lub morską w przypadku wizyt krótszych niż 90 dni.

Złóż wniosek o ESTA

Archiwa