Sprawdź status ESTA
Wiadomości, informacje i pomoc dotyczące ESTA.

Jakie są funkcje amerykańskiej służby celnej i ochrony granic (CBP)?

Zaktualizowano: paź 31, 2023  | Tagi: Ochrona celna i graniczna, Bezpieczeństwo granic, Imigracja do USA

Amerykańska Służba Celna i Ochrony Granic (CB P) jest agencją federalną odpowiedzialną za ochronę granic kraju. Od portów wjazdowych po lądowe, powietrzne i morskie, CBP pracuje niestrudzenie, aby utrzymać przestępców i niebezpieczne przedmioty poza granicami kraju, jednocześnie ułatwiając przepływ legalnego handlu i podróży. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, co robi CBP i jak wpływa na podróżnych wjeżdżających do Stanów Zjednoczonych.

[1] CBP chroni granice Ameryki

CBP ściśle współpracuje z różnymi partnerami, w tym innymi agencjami rządowymi i lokalnymi organami ścigania, w celu utrzymania granic Ameryki poprzez zapobieganie przedostawaniu się do kraju terrorystów, zagranicznych przestępców i innych zabronionych materiałów. Poprzez lądowe, powietrzne lub morskie porty wejścia, wysoko wyszkoleni funkcjonariusze pilnie pracują, aby powstrzymać nielegalny handel przez amerykańskie granice dzięki czujności, technologii, takiej jak rozpoznawanie twarzy, i egzekwowaniu obowiązujących przepisów. Ponieważ zagrożenia zmieniają się każdego dnia, CBP nieustannie dostosowuje się, aby pozostać skutecznym w ochronie USA, jednocześnie pomagając legalnym podróżnym bezpiecznie wjechać do amerykańskich portów wejścia.

[CBP egzekwuje prawa i przepisy imigracyjne, zwalcza terroryzm i chroni przed przemytem narkotyków i kontrabandy

CBP jest nie tylko istotnym elementem bezpieczeństwa narodowego, ale także kluczowym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo i zdrowie USA. CBP egzekwuje prawa i przepisy imigracyjne, a także chroni przed przemytem narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Agencja ciężko pracuje również nad zwalczaniem terroryzmu, zapewniając obywatelom amerykańskim bezpieczeństwo przed atakami pochodzącymi z zagranicy lub z kraju. Praca CBP jest ułatwiona dzięki zarządzaniu programem zniesienia wiz w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży(ESTA) oraz egzekwowaniu zasad i przepisów wizowych. CBP odgrywa kluczową rolę w identyfikacji cudzoziemców wjeżdżających do Stanów Zjednoczonych poprzez procedury kontroli bezpieczeństwa umożliwione przez Program R uchu Bezwizowego i ESTA.

Ponadto CBP nadal identyfikuje i powstrzymuje zagrożenia związane z nielegalnym przepływem towarów lub kontrabandy przez granice USA oraz wzmacnia procesy walki z podrabianiem produktów, które zagrażają zarówno bezpieczeństwu osób, jak i gospodarce federalnej. Ostatecznie CBP pozostaje zaangażowane w swoją misję utrzymania bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych przed wszelkimi nielegalnymi zagrożeniami lub działaniami.

[3] CBP reguluje przepływ towarów do i z kraju

U.S. Customs and Border Protection odgrywa ważną rolę w regulowaniu przepływu towarów z innych krajów do Stanów Zjednoczonych. CBP ma za zadanie zapewnić, że importerzy przestrzegają przepisów i regulacji dotyczących zgodności z przepisami handlowymi, upewniając się, że podatki celne są pobierane i stosowane prawidłowo. W związku z tym agencja ta stała się istotnym filarem w utrzymaniu integralności międzynarodowych rynków handlowych. Bez ich pracy pozbawieni skrupułów handlowcy mogliby poważnie wpłynąć na globalny handel, unikając podatków lub sprzedając towary gorszej jakości. Dzięki CBP firmy i konsumenci mogą cieszyć się korzyściami płynącymi z wolnej przedsiębiorczości ponad granicami.

[4] CBP zapobiega nielegalnemu wjazdowi ludzi i zwierząt do Stanów Zjednoczonych

Granice Stanów Zjednoczonych są kluczowym elementem bezpieczeństwa narodowego. Aby zapewnić bezpieczeństwo narodu, U.S. Customs and Border Protection pilnie pracuje, aby zapobiec nielegalnemu wjazdowi ludzi i zwierząt do kraju. Departament ten jest odpowiedzialny za wykrywanie i zatrzymywanie podróżnych, którzy nie zostali odpowiednio udokumentowani, inspekcję ładunków przychodzących w portach wejścia, zapobieganie wwożeniu lub wywożeniu produktów rolnych, które mogą być szkodliwe dla środowiska, a także patrolowanie zarówno obszarów lądowych, jak i wodnych w celu ochrony granic USA. Dzięki niestrudzonej dbałości o bezpieczeństwo, Służba Celna i Ochrona Granic stała się potężną siłą w ochronie amerykańskiej ojczyzny[5].

CBP pomaga innym organom ścigania w dochodzeniach i zatrzymaniach [5]

CBP jest również kluczową częścią amerykańskiej sieci organów ścigania. Jako agencja federalna, CBP pomaga innym agencjom, gdy są one wzywane do pomocy w dochodzeniach lub zatrzymaniach. Obejmuje to dostarczanie wiedzy technicznej związanej z imigracją i cłami, a także koordynację międzyagencyjną. Zaangażowanie to usprawnia wymianę informacji między różnymi organizacjami rządowymi.

Bez tej istotnej współpracy wiele dochodzeń policyjnych i zatrzymań oskarżonych byłoby poważnie utrudnionych. Dzięki oddanym funkcjonariuszom CBP, organy ścigania w całym kraju mają skutecznego sojusznika, jeśli chodzi o zapewnienie sprawiedliwości.

Wnioski

Oczywiste jest, że amerykańska Służba Celna i Ochrony Granic odgrywa ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa Amerykanom i podróżnym poprzez monitorowanie granic USA, egzekwowanie przepisów imigracyjnych, zapobieganie przemytowi narkotyków i kontrabandy, regulowanie przepływu towarów do i z kraju, zapobieganie nielegalnemu wjazdowi ludzi i zwierząt oraz zapewnianie pomocy innym organom ścigania w razie potrzeby. Ponadto agencja zapewnia bezpieczeństwo ekonomiczne poprzez zgodność z przepisami handlowymi, pomagając upewnić się, że amerykańskie firmy nie znajdują się w niekorzystnej sytuacji w kontaktach z międzynarodowymi konkurentami. Uznając znaczenie misji CBP, wszyscy możemy docenić pracę, jaką wykonują, aby uczynić Amerykę silniejszą dla przyszłych pokoleń.