Sprawdź status ESTA
Wiadomości, informacje i pomoc dotyczące ESTA.

Jaki jest okres ważności ESTA?

Zaktualizowano: sty 21, 2024  | Tagi: ESTA, Czas trwania ESTA, Jak długo trwa ESTA

Program Ruchu Bezwizowego ESTA umożliwia obywatelom krajów uczestniczących w programie 41 podróżowanie do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych, biznesowych, tranzytowych, medycznych i na krótkie studia bez konieczności ubiegania się o wizę. ESTA znacznie ułatwiła podróżowanie do Stanów Zjednoczonych obywatelom Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii i wielu innych krajów europejskich, azjatyckich i południowoamerykańskich. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego zajmuje 15-20 minut, a zezwolenia są przyznawane natychmiastowo z 99% wskaźnikiem zatwierdzenia.

How Long Does ESTA Last?
Jak długo trwa ESTA?

Czas trwania zatwierdzenia ESTA

Zatwierdzone zezwolenie ESTA jest przyznawane na okres dwóch lat lub do daty wygaśnięcia ważności paszportu, w zależności od tego, która data nastąpi wcześniej. Nie oznacza to jednak, że dana osoba może pozostać w Stanach Zjednoczonych przez dwa lata. Z ESTA można korzystać w przypadku wizyt trwających do 90 dni w ciągu 12-miesięcznego okresu. Tak więc, jeśli podróżny niedawno otrzymał ESTA i przebywał 90 dni, a następnie wrócił do swojego kraju, prawdopodobnie będzie musiał odczekać 12 miesięcy, zanim ponownie skorzysta z ESTA. Jednak służby celne i graniczne (CBP) nie ustaliły ścisłych wymagań dotyczących czasu, jaki dana osoba musi odczekać między wizytami w USA. Alternatywnie, podróżny może ubiegać się o wizę amerykańską, jeśli chce ponownie odwiedzić kraj w ciągu 12 miesięcy od poprzedniego 90-dniowego pobytu. Jeśli podróżny szuka informacji na temat imigracji lub innej wizy amerykańskiej, powinien zasięgnąć porady prawnej u licencjonowanego amerykańskiego prawnika imigracyjnego. Straż graniczna ustali, czy między pobytami upłynął "rozsądny okres czasu". Jeśli straż graniczna podejrzewa, że podróżny próbuje mieszkać w Stanach Zjednoczonych, nie zostanie wpuszczony. Należy pamiętać, że są to jedynie wytyczne, ponieważ o przyjęciu do USA decyduje CBP.

Najlepszy czas na złożenie wniosku o ESTA

W zależności od tego, kiedy odwiedzający chce podróżować do Stanów Zjednoczonych, powinien strategicznie zaplanować czas na złożenie wniosku o zezwolenie ESTA, aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie podróży i autoryzację przed wizytą w Stanach Zjednoczonych. Chociaż 72 godziny to minimalny czas przed złożeniem wniosku o ESTA, rozsądnie byłoby zaplanować na wypadek, gdyby wnioskodawca został odrzucony i musiał ubiegać się o wizę amerykańską. Jeśli planujesz pozostać w USA dłużej niż 90 dni, będziesz musiał ubiegać się o wizę amerykańską. Przedłużenie pobytu w ramach ESTA prawdopodobnie spowoduje wykluczenie z programu i może skutkować przyszłymi odmowami na granicy Stanów Zjednoczonych. Co więcej, przedłużanie pobytu w ramach ESTA może zagrozić zatwierdzeniu wszelkich przyszłych wniosków o wizę amerykańską.

Przedłużanie pobytu w USA poprzez odwiedzanie pobliskich krajów

Wizyty w pobliskich krajach, takich jak Kanada i Meksyk, a nawet Karaiby, bez wcześniejszego lotu do domu, prawdopodobnie będą wliczane do 90-dniowego okresu pobytu. Straż graniczna CBP jest świadoma tej taktyki stosowanej przez podróżnych w celu przedłużenia pobytu w USA i prawdopodobnie odmówi wjazdu osobom stosującym taką taktykę. Jeśli naprawdę chcesz odwiedzić Kanadę, Meksyk lub Karaiby i chcesz również pozostać w USA przez 90 dni, zaplanuj odpowiednio swój plan podróży, aby nie pozostać w USA dłużej niż 90 dni, ponieważ prawdopodobnie nie będzie zbyt wiele pobłażliwości w przypadku przekroczenia nawet jednego dnia powyżej 90 dni.

Czynniki wpływające na ważność ESTA

Kilka czynników może wpłynąć na ważność ESTA, prowadząc do jego wcześniejszego zakończenia. Należą do nich:

Wygaśnięcieważności paszportu: Jeśli paszport użyty we wniosku ESTA wygaśnie, ESTA również traci ważność, niezależnie od pierwotnego dwuletniego okresu ważności.

Zmiany okoliczności: Znaczące zmiany okoliczności, takie jak uzyskanie wpisu do rejestru karnego lub odmowa wydania wizy amerykańskiej, mogą unieważnić ESTA. W takich przypadkach podróżni muszą ubiegać się o nowy ESTA lub wizę, w zależności od sytuacji.

Unieważnienie przez władze USA: Amerykańskie CBP zastrzega sobie prawo do unieważnienia ESTA w dowolnym momencie, jeśli jego posiadacz nie spełnia już wymogów ruchu bezwizowego w ramach programu VWP.

Podróżowanie z wygasłym lub nieważnym dokumentem ESTA

Próba podróży do USA z wygasłym lub nieważnym ESTA może skutkować odmową przyjęcia na pokład przez linię lotniczą lub odmową wjazdu przez funkcjonariuszy CBP w porcie wjazdu. Bardzo ważne jest, aby podróżni sprawdzili status swojej ESTA przed zaplanowaniem podróży i upewnili się, że wszystkie informacje są aktualne i dokładne.

Znaczenie zgodności z przepisami

Zgodność z warunkami ESTA i Programu Ruchu Bezwizowego jest niezbędna. Naruszenie warunków, takich jak przedłużenie pobytu lub praca bez odpowiedniego zezwolenia, może mieć poważne konsekwencje. Podróżni muszą przestrzegać celu swojej wizyty zadeklarowanego we wniosku ESTA i przestrzegać 90-dniowego limitu na wjazd.

Wskazówki dotyczące zarządzania ważnością ESTA

Regularnie sprawdzaj status ESTA: Śledź datę wygaśnięcia ESTA i ważność powiązanego z nią paszportu.

Złóżwniosek o nowy ESTA z wyprzedzeniem: Jeśli ESTA zbliża się do wygaśnięcia lub okoliczności uległy zmianie, złóż wniosek o nową autoryzację na długo przed planowaną datą podróży.

Utrzymuj dokładne informacje: Zaktualizuj wszelkie istotne zmiany w swoich danych osobowych lub okolicznościach w nowym wniosku ESTA.

Odpowiednio planuj swoje podróże: Pamiętaj o 90-dniowym limicie na wizytę i planuj swoje podróże do USA w tym czasie.

Odnawianie ESTA w Stanach Zjednoczonych.

Zezwolenia ESTA nie można przedłużyćani odnowić w Stanach Zjednoczonych ani poza nimi. Zezwolenie należy uzyskać przed przybyciem do Stanów Zjednoczonych lub ich terytoriów. Jeśli jednak paszport lub zezwolenie ESTA straci ważność podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, nie trzeba będzie ubiegać się o nowe zezwolenie ESTA na czas maksymalnie 90-dniowej wizyty.