Sprawdź status ESTA
Wiadomości, informacje i pomoc dotyczące ESTA.

Jak złożyć wiele wniosków o zwolnienie z obowiązku wizowego ESTA

Zaktualizowano: paź 26, 2022  | Tagi: ESTA, Program Ruchu Bezwizowego, Wnioski grupowe ESTA

Wstęp

Podróżnym składającym wnioski ESTA często towarzyszą członkowie rodziny, współpracownicy, znajomi lub inne osoby podróżujące wspólnie. Urząd Celny i Ochrony Granic (CBP) umożliwia złożenie wielu wniosków lub wniosków grupowych ESTA, aby zaoszczędzić czas.

Jak mogę złożyć wiele wniosków?

Kilka wniosków można przesłać, wybierając opcję „Grupa wniosków” na stronie głównej. Można również wybrać opcję „Zgłoś wniosek” i w razie potrzeby dodać poszczególnych wnioskodawców.

Tworzenie grupy wniosków

Poniższe informacje są wymagane do utworzenia wniosku grupowego. Informacje te powinny odpowiadać danym osoby kontaktowej grupy:

  • Nazwisko
  • Imię (nadane) i drugie imię
  • Data urodzenia
  • Adres e-mail

Zarządzanie grupą wniosków

Po utworzeniu kontaktu grupowego można dodać nowy wniosek dla grupy, wybierając „Dodaj nowy wniosek”.

Osoba kontaktowa grupy może dodać więcej osób do grupy, które jeszcze nie zapłaciły za ESTA, wybierając opcję „Dodaj nieopłacony wniosek”, aby dodać pojedynczy wniosek. Wymagany jest również numer paszportu wnioskodawcy i data urodzenia, wraz z numerem wniosku ESTA lub państwem obywatelstwa wnioskodawcy, datą wydania i datą ważności paszportu.

Dokonywanie płatności

Wniosek grupowy można opłacić, gdy w grupie są co najmniej dwa wnioski. Wszystkie wnioski muszą zostać opłacone w ciągu 7 dni od utworzenia grupy. Po 7 dniach informacje wygasną, a osoba kontaktowa grupy lub inna osoba składająca wniosek grupowy będzie musiała odtworzyć grupę, a także ponownie dodać i złożyć wnioski.

Uzyskiwanie dostępu do wniosków grupowych

Grupę wniosków można odzyskać, podając identyfikator grupy i nazwisko, imię pierwsze i drugie, datę urodzenia i adres e-mail osoby kontaktowej grupy. Po uzyskaniu dostępu do grupy można przeglądać grupę wniosków, aktualizować dane każdego wnioskodawcy, dodawać lub usuwać wnioskodawców z grupy, płacić za wszystkich wnioskodawców w grupie, a także sprawdzać indywidualny status każdego wniosku. Po dokonaniu płatności dane o wnioskodawcy nie mogą być już zmieniane z wyjątkiem kontaktowego adresu e-mail wnioskodawcy i adresu zakwaterowania w USA.

Sprawdzanie statusu

Status każdego podróżnego w grupie zostanie wyświetlony na pulpicie nawigacyjnym kontaktu grupowego. Każdy członek grupy będzie miał inny status przez cały 72-godzinny okres przetwarzania ESTA. Niektóre wnioski będą przetwarzane szybciej niż inne. CBP informuje, że rozpatrzenie wniosku może wymagać do 72 godzin. Wnioski ze statusem „Oczekujące” lub „Brak zezwolenia na podróż” nie będą miały wpływu na decyzje ESTA dotyczące innych członków grupy.

Ile wniosków można złożyć w ramach jednej płatności?

W ramach jednej płatności można złożyć maksymalnie 50 wniosków.

Czy mogę dodać więcej wniosków po dokonaniu płatności?

Nie, po opłaceniu wszystkich wniosków w grupie dodanie kolejnych wniosków nie będzie możliwe. Można jednak utworzyć inną grupę dla dodatkowych wniosków lub złożyć wnioski dla podróżnych w grupie indywidualnie. Złożenie dodatkowych wniosków poza pierwotną grupą nie wpłynie na decyzję CBP o zatwierdzeniu lub odmowie ESTA dla tych podróżnych.

Jakie są zalety składania wielu wniosków lub wniosków grupowych?

Złożenie grupy wniosków umożliwia koordynatorowi grupy dokonanie jednej płatności za złożenie wszystkich wniosków w ramach grupy, zamiast dokonywania płatności za każdy pojedynczy wniosek.

Czy członkowie grupy muszą podróżować razem?

Nie, o ile podróżny ma zatwierdzone zezwolenie ESTA, może podróżować do Stanów Zjednoczonych drogą powietrzną lub morską.

Co się stanie, jeśli niektórzy członkowie grupy przybywają drogą lądową?

Podróżni wjeżdżający do USA drogą lądową przez granicę z Kanadą lub Meksykiem nie będą musieli ubiegać się o ESTA. W stosownych przypadkach będą oni zobowiązani do złożenia formularzy I-94 / I-94W na granicy USA.

Podsumowanie

Kilka wniosków ESTA można zgłosić, dodając je pojedynczo lub tworząc grupę wniosków. W obu przypadkach kilkoma wnioskami można zarządzać i składać je w ramach jednej płatności.

Posiadacze paszportów z państw objętych programem zwolnienia z obowiązku wizowego, w tym Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii lub krajów Europy Zachodniej, pragnący uzyskać ESTA do celów turystycznych, biznesowych, medycznych lub tranzytowych, mogą rozpocząć składanie wniosku już teraz:

Złóż wniosek o ESTA