Sprawdź status ESTA
Wiadomości, informacje i pomoc dotyczące ESTA.

Jak długo trwa zatwierdzenie ESTA?

Zaktualizowano: sty 21, 2024  | Tagi: Czas trwania ESTA, czas aplikacji ESTA, formularz ESTA

Wprowadzenie

Wniosek o ESTA jest przetwarzany natychmiast online, a większość wniosków jest zatwierdzana w ciągu minuty od ich złożenia. Istnieją jednak przypadki, w których decyzja w sprawie wniosku może zostać opóźniona nawet o 72 godziny. Po zatwierdzeniu wniosku ESTA użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub poczty e-mail. Powiadomienie o zatwierdzeniu będzie zawierać numer wniosku lub autoryzacji, datę wygaśnięcia ESTA, a także inne informacje o wnioskodawcy podane w momencie składania wniosku.

How long does it take for ESTA Approval?
Jak długo trwa zatwierdzenie ESTA?

Badanie dotyczące czasu przetwarzania ESTA

Badanie czasu przetwarzania ESTA z 2023 r. przeprowadzone przez usa-esta.com wykazało, że 78% wniosków zostało zatwierdzonych w ciągu 12 godzin od złożenia wniosku. Pozostałe 22% pozostało "Oczekujące", wymagając dodatkowego czasu na przetworzenie, od 12 do 72 godzin. Prawdopodobieństwo, że wniosek ESTA będzie wymagał ponad 24 godzin przetwarzania, wynosiło około 20%.

Podczas badania przeanalizowano również przypadki odrzucenia wniosków ESTA. Prawdopodobieństwo odrzucenia wniosku ESTA lub "Travel Not Authorized" wyniosło około 3,1%. Czynniki, które najprawdopodobniej doprowadziły do odmowy, to odpowiedź "tak" na którekolwiek z pytań kwalifikacyjnych ESTA. Pytania te dotyczą stanu zdrowia, karalności, imigracji i historii podróży do krajów uznanych za państwowych sponsorów terroryzmu. Co więcej, inne czynniki wpływające na odmowę ESTA obejmują wielokrotne obywatelstwo lub inne informacje niezgodne z danymi sprawdzonymi przez służby celne i graniczne (CBP). Wnioskodawcy, którym odmówiono ESTA, mogą nadal kwalifikować się do ubiegania się o wizę amerykańską.

Czynniki wpływające na czas przetwarzania ESTA

Większość wniosków ESTA jest przetwarzana szybko, często w ciągu kilku minut. Amerykańskie służby celne i ochrony granic (CBP) zalecają jednak złożenie wniosku co najmniej 72 godziny przed planowanym czasem wyjazdu, aby uwzględnić wszelkie potencjalne opóźnienia lub problemy. Jeśli status wniosku jest wyświetlany jako "Authorization Pending", ostateczne rozpatrzenie wniosku może potrwać do 72 godzin. Czynniki wpływające na opóźnienia w przetwarzaniu były często związane z problemami technicznymi występującymi w systemach CBP lub problemami z przetwarzaniem płatności, które mogą wynikać z wybranej przez wnioskodawcę metody płatności lub systemów wykorzystywanych przez CBP do przetwarzania płatności.

Kilka czynników może prowadzić do opóźnień w rozpatrywaniu wniosków ESTA, a najczęstsze powody przedstawiono poniżej.

Niekompletne lub nieprawidłowe informacje: Jeśli formularz wniosku nie jest w pełni wypełniony lub zawiera błędy, może to prowadzić do opóźnień. Zawsze dokładnie sprawdzaj swoje dane przed złożeniem wniosku.

Kontrole bezpieczeństwa: W niektórych przypadkach może być konieczne dodatkowe sprawdzenie przeszłości, co skutkuje dłuższym czasem przetwarzania.

Duża liczba zgłoszeń: W szczytowych okresach podróży liczba wniosków może gwałtownie wzrosnąć, powodując opóźnienia w systemie.

Problemy techniczne: Problemy techniczne z systemem aplikacji ESTA, choć rzadkie, mogą powodować opóźnienia.

Ważność paszportu: Paszport musi być ważny przez co najmniej sześć miesięcy od planowanej daty opuszczenia Stanów Zjednoczonych. Problemy z danymi paszportowymi mogą opóźnić złożenie wniosku.

Historia karna lub imigracyjna: Kwestie prawne lub imigracyjne w przeszłości mogą spowodować wydłużenie procesu weryfikacji.

Pasujące nazwiska: Jeśli Twoje imię i nazwisko jest bardzo podobne do imienia i nazwiska osoby znajdującej się na liście obserwowanych lub mającej przeszłość kryminalną, weryfikacja tożsamości może wymagać dodatkowego czasu.

Bieżące wydarzenia na świecie: Wydarzenia polityczne lub globalne mogą czasami skutkować bardziej rygorystycznymi kontrolami bezpieczeństwa, a w konsekwencji opóźnieniami.

Niewystarczająca odpowiedź na pytania dotyczące bezpieczeństwa: Aplikacja ESTA zawiera pytania dotyczące historii kryminalnej, stanu zdrowia i innych czynników, które mogą mieć wpływ na kwalifikowalność do podróży w ramach Programu Ruchu Bezwizowego. Niekompletne lub budzące wątpliwości odpowiedzi mogą prowadzić do opóźnień.

Problemy z płatnościami: Problemy z procesem płatności lub nieuiszczenie opłaty za wniosek może spowodować opóźnienie.

Wnioski

Jeśli wystąpi opóźnienie w otrzymaniu autoryzacji ESTA, a data podróży szybko się zbliża, wskazane może być skonsultowanie się z prawnikiem imigracyjnym lub skontaktowanie się z U.S. Customs and Border Protection w celu uzyskania porady.

Wnioskodawcom zaleca się zatem sprawdzenie statusu ich wniosków EST A, jeśli nie otrzymali aktualizacji wniosku w ciągu 24 godzin od jego złożenia.

Ponadto, w przypadku problemów ze stroną internetową ESTA, istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień w przetwarzaniu wniosku ESTA. Problemy z witryną są zazwyczaj rozwiązywane w ciągu 4-8 godzin, jednak wnioskodawcom zaleca się wcześniejsze złożenie wniosku, aby uniknąć nieoczekiwanych problemów.

Uzyskaj odpowiednie zezwolenie na podróż do Stanów Zjednoczonych

Jeśli posiadasz paszport kraju objętego ruchem bezwizowym, takiego jak Wielka Brytania, Irlandia, Australia, Nowa Zelandia lub inny kraj Europy Zachodniej, możesz kwalifikować się do uzyskania zezwolenia ESTA w celach turystycznych, biznesowych, medycznych lub tranzytowych. Rozpocznij składanie wniosku, w przeciwnym razie odwiedź sekcję FAQ, aby dowiedzieć się więcej o ESTA

Złóż wniosek o ESTA