Sprawdź status ESTA
Wiadomości, informacje i pomoc dotyczące ESTA.

Showing Articles for "Uprawnienia ESTA"

Blog on ESTA visa waiver news and updates

Jakie kraje zostały zakazane lub usunięte z amerykańskiego programu bezwizowego?

Zaktualizowano: Nov 28, 2023 | Tagi: Ograniczenia w podróżowaniu, uprawnienia ESTA

Od momentu powstania w 1986 r., Program Ruchu Bez wizowego rządu USA umożliwia cudzoziemcom z ponad 41 krajów odwiedzanie Stanów Zjednoczonych bez konieczności ubiegania się o wizę. Program umożliwia podróżnym odwiedzanie Stanów Zjednoczonych przez okres do 90 dni włącznie w celach turystycznych lub biznesowych. Jednocześnie…

Czym jest zautomatyzowana kontrola paszportowa (APC)?

Zaktualizowano: Nov 28, 2023 | Tagi: APC, Ochrona lotniska, Uprawnienia ESTA

W ramach ciągłych wysiłków mających na celu lepsze zarządzanie rosnącą liczbą podróżnych na amerykańskich lotniskach, CBP i władze lotnisk współpracowały kilka lat temu w celu uruchomienia programu APC (Automated Passport Control). Ta innowacyjna technologia ma na celu przyspieszenie procesu kontroli podróżnych poprzez zapewnienie samoobsługowych kiosków Automated Passport Control (APC), w których…

Izrael dołącza do programu bezwizowego

Zaktualizowano: Oct 20, 2023 | Tagi: Program Ruchu Bezwizowego, Uprawnienia ESTA, Izrael

27 września 2023 r. Izrael otrzymał długo oczekiwaną wiadomość o włączeniu go do Programu Ruchu Bezwizowego (VWP), co stanowi kamień milowy w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. Rozwój ten obiecuje zwiększyć bezpieczeństwo, promować więzi gospodarcze i wspierać kontakty międzyludzkie między dwoma narodami. Zmiana dla podróżujących:…

Wpływ Ustawy o zapobieganiu przemieszczaniu się terrorystów na Program Ruchu Bezwizowego

Zaktualizowano: Sep 29, 2023 | Tagi: Program bezwizowy, uprawnienia ESTA

Wprowadzenie W styczniu 2016 r. rząd Stanów Zjednoczonych rozpoczął wdrażanie zmian w programie ruchu bezwizowego ( Visa Waiver Program ) na mocy ustawy z poprzedniego roku o poprawie i zapobieganiu podróżom terrorystycznym (Improvement and Terrorist Travel Prevention Act). Ustawa ta ma na celu wykluczenie obywateli krajów uznanych przez Departament Bezpieczeństwa…